Salmos

1. א  למנצח על-ידיתון (ידותון) לאסף מזמור

2. ב  קולי אל-אלהים ואצעקה    קולי אל-אלהים והאזין אלי

3. ג  ביום צרתי    אדני דרשתי ידי לילה נגרה--ולא תפוג    מאנה הנחם נפשי

4. ד  אזכרה אלהים ואהמיה    אשיחה ותתעטף רוחי סלה

5. ה  אחזת שמרות עיני    נפעמתי ולא אדבר

6. ו  חשבתי ימים מקדם--    שנות עולמים

7. ז  אזכרה נגינתי בלילה    עם-לבבי אשיחה ויחפש רוחי

8. ח  הלעולמים יזנח אדני    ולא-יסיף לרצות עוד

9. ט  האפס לנצח חסדו    גמר אמר לדר ודר

10. י  השכח חנות אל    אם-קפץ באף רחמיו סלה

11. יא  ואמר חלותי היא--    שנות ימין עליון

12. יב  אזכיר (אזכור) מעללי-יה    כי-אזכרה מקדם פלאך

13. יג  והגיתי בכל-פעלך    ובעלילותיך אשיחה

14. יד  אלהים בקדש דרכך    מי-אל גדול כאלהים

15. טו  אתה האל עשה פלא    הודעת בעמים עזך

16. טז  גאלת בזרוע עמך    בני-יעקב ויוסף סלה

17. יז  ראוך מים אלהים--ראוך מים יחילו    אף ירגזו תהמות

18. יח  זרמו מים עבות--קול נתנו שחקים    אף-חצציך יתהלכו

19. יט  קול רעמך בגלגל--האירו ברקים תבל    רגזה ותרעש הארץ

20. כ  בים דרכך--ושביליך (ושבילך) במים רבים    ועקבותיך לא נדעו [ (Psalms 77:21) כא  נחית כצאן עמך--    ביד-משה ואהרן ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.