Salmos

1. א  למנצח אל-ששנים    עדות לאסף מזמור

2. ב  רעה ישראל האזינה--    נהג כצאן יוסף ישב הכרובים    הופיעה

3. ג  לפני אפרים ובנימן ומנשה--    עוררה את-גבורתך ולכה לישעתה    לנו

4. ד  אלהים השיבנו    והאר פניך ונושעה

5. ה  יהוה אלהים צבאות--    עד-מתי עשנת בתפלת עמך

6. ו  האכלתם לחם דמעה    ותשקמו בדמעות שליש

7. ז  תשימנו מדון לשכנינו    ואיבינו ילעגו-למו

8. ח  אלהים צבאות השיבנו    והאר פניך ונושעה

9. ט  גפן ממצרים תסיע    תגרש גוים ותטעה

10. י  פנית לפניה    ותשרש שרשיה ותמלא-ארץ

11. יא  כסו הרים צלה    וענפיה ארזי-אל

12. יב  תשלח קצירה עד-ים    ואל-נהר יונקותיה

13. יג  למה פרצת גדריה    וארוה כל-עברי דרך

14. יד  יכרסמנה חזיר מיער    וזיז שדי ירענה

15. טו  אלהים צבאות    שוב-נא הבט משמים וראה    ופקד גפן זאת

16. טז  וכנה אשר-נטעה ימינך    ועל-בן אמצתה לך

17. יז  שרפה באש כסוחה    מגערת פניך יאבדו

18. יח  תהי-ידך על-איש ימינך    על-בן-אדם אמצת לך

19. יט  ולא-נסוג ממך    תחינו ובשמך נקרא [ (Psalms 80:20) כ  יהוה אלהים צבאות השיבנו    האר פניך ונושעה ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.