Salmos

1. א  למנצח על-הגתית לבני-קרח מזמור

2. ב  מה-ידידות משכנותיך--    יהוה צבאות

3. ג  נכספה וגם-כלתה נפשי--    לחצרות יהוה לבי ובשרי--    ירננו אל אל-חי

4. ד  גם-צפור מצאה בית ודרור קן לה--    אשר-שתה אפרחיה את-מזבחותיך יהוה צבאות--    מלכי ואלהי

5. ה  אשרי יושבי ביתך--    עוד יהללוך סלה

6. ו  אשרי אדם עוז-לו בך    מסלות בלבבם

7. ז  עברי בעמק הבכא--    מעין ישיתוהו גם-ברכות    יעטה מורה

8. ח  ילכו מחיל אל-חיל    יראה אל-אלהים בציון

9. ט  יהוה אלהים צבאות    שמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב    סלה

10. י  מגננו ראה אלהים    והבט פני משיחך

11. יא  כי טוב-יום בחצריך    מאלף בחרתי--הסתופף בבית אלהי    מדור באהלי-רשע

12. יב  כי שמש ומגן--    יהוה אלהים חן וכבוד    יתן יהוה לא ימנע-טוב    להלכים בתמים [ (Psalms 84:13) יג  יהוה צבאות--    אשרי אדם בטח בך ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.