Salmos

1. א  למנצח על-מות לבן    מזמור לדוד

2. ב  אודה יהוה בכל-לבי    אספרה כל-נפלאותיך

3. ג  אשמחה ואעלצה בך    אזמרה שמך עליון

4. ד  בשוב-אויבי אחור    יכשלו ויאבדו מפניך

5. ה  כי-עשית משפטי ודיני    ישבת לכסא שופט צדק

6. ו  גערת גוים אבדת רשע    שמם מחית לעולם ועד

7. ז  האויב תמו חרבות--לנצח    וערים נתשת--אבד זכרם המה

8. ח  ויהוה לעולם ישב    כונן למשפט כסאו

9. ט  והוא ישפט-תבל בצדק    ידין לאמים במישרים

10. י  ויהי יהוה משגב לדך    משגב לעתות בצרה

11. יא  ויבטחו בך יודעי שמך    כי לא-עזבת דרשיך יהוה

12. יב  זמרו--ליהוה ישב ציון    הגידו בעמים עלילותיו

13. יג  כי-דרש דמים אותם זכר    לא-שכח צעקת עניים (ענוים)

14. יד  חננני יהוה--ראה עניי משנאי    מרוממי משערי מות

15. טו  למען אספרה כל-תהלתיך    בשערי בת-ציון--אגילה בישועתך

16. טז  טבעו גוים בשחת עשו    ברשת-זו טמנו נלכדה רגלם

17. יז  נודע יהוה--משפט עשה    בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה

18. יח  ישובו רשעים לשאולה    כל-גוים שכחי אלהים

19. יט  כי לא לנצח ישכח אביון    תקות ענוים (עניים) תאבד לעד

20. כ  קומה יהוה אל-יעז אנוש    ישפטו גוים על-פניך [ (Psalms 9:21) כא  שיתה יהוה מורה--להם    ידעו גוים--אנוש המה סלה ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.