Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

1 Coríntios 7

1 За това що ми писахте, добре е да се не прикоснува человек до жена.

2 Но по причина на блудодеянията нека има всеки своя си жена, и всека жена да има своя си мъж.

3 Мъжът да отдава на жената длъжното ней благоразположение: подобно и жената на мъжът.

4 Жената не владее на своето си тело, но мъжът: така и мъжът не владее на своето си тело, но жената.

5 Не оставайте лишени един от друг, освен ако е нещо по съгласие за време за да се упражнявате в пост и молитва; и пак се схождайте наедно, да ви не изкушава Сатана поради вашето невъздържане.

6 И това го казвам по дозволение, а не по повеление.

7 Защото искам всичките человеци да са каквото съм аз; но всеки има особена дарба от Бога, един така, а друг инак.

8 А на неженените и на вдовиците казвам: Добро е за тех ако останат както и аз.

9 Но ако не могат да се въздържат, нека се оженят; защото по-добре е да се оженят а не да се разжегват.

10 А на оженените заръчвам, не аз, но Господ: Жена от мъжа си да се не разлъча.

11 Но ако се и разлъчи, да остане неженена, или да се примири с мъжа си. И мъж да не напуща жена си.

12 А на другите аз казвам, не Господ: Ако некой брат има жена неверница, и тя съизволява да живее с него, да я не напуща.

13 И жена която има мъж неверник, и той съизволява да живее с нея, да го не напуща.

14 Защото неверникът мъж освещен бива поради жената, и неверницата жена освещена бива поради мъжа; понеже инак чадата ви щеха да бъдат нечисти, но сега са свети.

15 Ако ли неверникът се отлъчи, да се отлъчи: в таквиз неща не е порабощен братът или сестрата. Но Бог ни призова на мир.

16 Защото що знаеш , жено, да ли не ще спасиш ти мъжа? или що знаеш, мъжу, да ли не ще спасиш ти жената?

17 Но всеки както му е Бог отделил, и всеки както го е Господ призовал, така да ходи; и така заповедвам по всичките църкви.

18 Обрезан ли е призован некой във верата, да не крие обрезването. Необрезан ли е некой призован, да се не обрезва.

19 Обрезването е нищо и необрезването нищо; но всичко е в пазенето на Божиите заповеди.

20 Всеки да си остава в това звание в което е призван.

21 Раб ли се призован? Да те не е грижа; но ако можеш още да станеш свободен по-добре употреби това.

22 Защото който е раб призован в Господа, свободник Господен е; така и който е свободен призван, раб е Христов.

23 Със скъпа цена сте купени: не бивайте роби на человеци.

24 В каквото звание е некой призован, братие, в него всеки да си остава пред Бога.

25 Колкото за девиците немам заповед от Господа; но като помилван от Господа да съм верен, мнение давам.

26 И тъй, за настоещата нужда мисля да е добро това, сиреч, че е добре человеку така да бъде.

27 Вързан ли си с жена? Не търси развързване. Отвързан ли си от жена? Не търси жена.

28 Но ако се и ожениш не съгрешаваш, и девица ако се ожени не съгрешава; но таквизи които са ще имат скръб по плът; а пак аз ви съжалявам.

29 Това само казвам, братие, че останалото време е кратко; за това, и тези които имат жени да са като че немат;

30 и които плачат, като че не плачат; и които се радват, като че се не радват; и които купуват, като че нищо не добиват;

31 и които имат сношение с този свет, като че не са предани нему; защото на този свет образът прехожда.

32 А аз искам ви да сте безгрижни. Неженений се грижи за това което е Господне, как да угоди Господу;

33 а женений се грижи за това което е световно, как да угоди на жената.

34 Между жена и девица има разлика: неженената се грижи за това което е Господне, за да бъде света и телом и духом; а оженената се грижи за това което е световно, как да угоди на мъжа.

35 И това го казвам за собствената ваша полза; не да ви наложа примка, но за благообразие и постоянно пребъдване в служенето Господне без развлечение на ума.

36 Ако ли мисли некой че прави неприлично за девицата си, ако да й е минало време, и требва така да бъде, нека прави каквото ще: не съгрешава: нека се женят.

37 Но който стои твърд на сърдцето си, и нема нужда, но има власт за своята си воля, и е решил това в сърдцето си да държи девицата си неженена, добре прави.

38 Така щото който ожени девицата си добре прави; а който я не ожени прави по-добре.

39 Жената е вързана от закона до колкото време е жив мъж й; ако ли умре мъж й, свободна е да се ожени за когото ще, тъкмо да бива това в Господа.

40 Но по моето мнение по-блажена е ако си остане така; а мисля че и аз имам Дух Божий.

Continuar Lendo