Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

2 João 1

1 Аз Старец до избраната госпожа и до чадата й, които аз наистина любя; и не само аз, но и всички които са познали истината,

2 за истината която пребъдва в нас, и ще бъде във веки с нас:

3 Да бъде с вас благодат, милост, мир от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, Сина Отча, в истина и любов.

4 Много се възрадвах че намерих от чадата ти некои да ходят в истината както приехме заповед от Отца.

5 И сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, но тая която от начало имахме: Да любим един другиго.

6 И тая е любовта, да ходим по заповедите негови. Тая е заповедта, както сте изпърво чули, да ходите в нея.

7 Защото много лъстци влезоха в света които не изповедват че Исус Христос дойде в плът: такъв человек е лъжец и антихрист.

8 Внимавайте на себе си да не изгубим онова което сме изработили, но да получим пълна заплата.

9 Всеки който престъпва и не пребъдва в Христовото учение нема Бога: този който пребъдва в учението Христово, той има и Отца и Сина.

10 Ако иде некой при вас и не носи това учение, недейте го приима вкъщи, и не го поздравявайте.

11 Защото който го поздравява бива участник в неговите зли дела.

12 Ако и да имах много да ви пиша, не рачих с книга и с мастило; но надея се да дойда при вас и уста в уста да ви говоря, да бъде радостта наша изпълнена.

13 Поздравяват те чадата на избраната твоя сестра. Амин.

Continuar Lendo