Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

Apocalipse 19

1 И след това чух като глас голем от много народ на небето, който казваше: Алилуйя! Спасение, и слава,и почест, и сила подобава Господу Богу нашему;

2 защото истинни и праведни са неговите съдби, защото осъди великата блудница която разтле земята с блудодеянието си, и отмъсти от ръката й кръвта на своите раби.

3 И втори път рекоха: Алилуйя! И димът й възлезва във веки веков.

4 И паднаха двадесетте и четири старци и четирите животни и поклониха се Богу седещому на престола, и казваха: Амин! Алилуйя!

5 И излезе от престола глас който казваше: Хвалете Бога нашего, всички раби негови, и вие които му се боите, и малки и големи.

6 И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от силни гръмежи които казваха: Алилуйя! защото се въцари Господ Бог Вседържител.

7 Да се радваме, и да се веселим, и да въздадем нему слава; защото дойде свадбата на Агнето, и неговата жена е приготвила себе си.

8 И даде й се да се облече с висон чист и светъл; защото висонът е оправданията на светиите.

9 И казва ми: Напиши: Блажени които са призовани на вечерята на свадбата на Агнето. И казва ми: Тези са истинните думи Божии.

10 И паднах пред нозете му да му се поклоня; и рече ми: Внимавай да не сториш това: аз съм съслужител твой и от братята ти които имат свидетелството Исусово: поклони се Богу; защото свидетелството Исусова е духът на пророчеството.

11 И видех небето отворено, и ето кон бел, и онзи който седеше на него наричаше се Верен и Истинен, и с правда съди и воинствува;

12 а очите му беха както пламък огнен, и на главата му корони много, и имаше име написано което никой не знаеше тъкмо сам той;

13 и облечен беше в дреха обагрена в кръв; и зовеше се името му СЛОВО БОЖИЕ.

14 И войските небесни идеха след него на бели коне, облечени с висон бел и чист.

15 И из устата му излезва сабя остра да удря с нея езичниците; и той ще ги упасе с жезъл железен; и той стъпкува жлеба на виното на яростта и на гнева на Бога Вседържителя.

16 И на дрехата си и на бедрото си имаше написано името: ЦАР НА ЦАРЕТЕ И ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ.

17 И видех едного ангела че стоеше в слънцето; и извика с голем глас и казваше на всичките птици що летят по сред небето: Елате и събирайте се на вечерята на Бога великаго,

18 да ядете плътта на царе, и плътта на тисящници, и плътта на юнаци, и плътта на коне и на тези които седят на тех, и плътта на всички, свободни и роби, и малки и големи.

19 И видех звера и царете земни и войските им събрани да направят бой със седещият на коня и с неговата войска.

20 И уловен биде зверът и с него лъжовният пророк който бе правил знамения пред него, с които прелъсти тези които приеха белега от звера и които се поклониха на неговия образ: двамата живи бидоха хвърлени в езерото огнено което гори със жупел.

21 И останалите бидоха убити със сабята на седещия на коня, която излезваше из устата му; и всичките птици се наситиха от плътта им.

Continuar Lendo