Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

Efésios 6

1 Вие, чада, слушайте родителите си в Господа; защото това е праведно.

2 «Почитай отца си и майка си,» което е първа заповед с обещание;

3 «да ти бъде добре, и да бъдеш многолетен на земята.»

4 И вие, отци, не раздражавайте чадата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господне.

5 Вие, раби, покорявайте са на вашите по плът господари със страх и трепет, в простотата на сърдцето си, както на Христа.

6 Не пред очи само да работите както человекоугодници, но както раби Христови изпълняйте от душа волята Божия.,

7 и слугувайте доброволно като на Господа, а не като на человеци;

8 понеже знаете че всеки, раб или свободен, каквото добро стори, това ще приеме от Господа.

9 И вие, господари, истото правете тем: послабяйте устрашаването; като знаете че както на тех така и на сами вас има Господар на небеса, и у него нема лицеприятие.

10 Най-после, братие мои, укрепявайте се в Господа и в силата на неговото могущество.

11 Облечете се с всеоръжието Божие за да можете да устоите среща ухищренията на дявола;

12 защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но среща началствата, среща властите, среща управителите на тъмнотата на този век, срещу лукавите духове в поднебесната.

13 За това, вземете всеоръжието Божие за да можете да противостоите в деня лукав, и на всичко като надвиете да устоите.

14 Стойте прочее препасани с истина през чреслата си, и облечени с бронята на правдата,

15 и нозете ви да бъдат обути в приготвяне за благовестие на мир.

16 А върх всичко това вземете щита на верата, с който ще можете да угасите всичките разжежени стрели на лукавия;

17 и вземете шлема на спасението, и меча на Духа който е словото Божие;

18 молеще се Духом на всеко време с всека молитва и молба, и в това истото бъдете бодри с всеко стърпеване и молене за всичките светии,

19 и за мене да ми се даде слово да отворя устата си с дързновение, за да направя позната тайната на благовестието

20 за което съм посланник в окови, да говоря за него с дързновение както подобава да говоря.

21 Но за да знаете и вие за мене що правя, всичкото ще ви каже Тихик, възлюблений брат и верен в Господа служител;

22 когото проводих до вас за това истото, да разберете за нас, и да утеши сърдцата ви.

23 Мир на братята и любов с вера от Бога Отца и Господа Исуса Христа.

24 Благодат да бъде с всичките които любят искренно Господа нашего Исуса Христа. Амин.

Continuar Lendo