Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

Gálatas 3

1 О несмислени Галатяни, кой ви омая да се не покорявате на истината, вие пред очите на които Исус Христос се предначерта разпнат между вас?

2 Това само искам да науча от вас: От делата на закона ли приехте Духа, или от слушането на верата?

3 Толкоз ли сте несмислени че като започнахте с Дух, сега свършвате с плът?

4 Напусто ли толкоз пострадахте? ако наистина да е напусто!

5 Този който ви дава Духа и действува чудеса между вас, от делата на закона ли или от слушането на верата прави това?

6 както Авраам поверва в Бога, и вмени му се за правда.

7 И тъй, познайте че тези които верват, те са синове Авраамови.

8 И писанието, като предвиде че Бог чрез вера оправдава езичниците, предвъзвести Аврааму: «В тебе ще се благославят всите народи.»

9 Така щото тези които верват благославят се наедно с вернаго Авраама.

10 Защото които са от делата на закона под клетва са, понеже е писано: «Проклет всеки който не пребъде във всичко което е писано в книгата на законът за да го прави.»

11 А то, че никой не се оправдава чрез закона пред Бога, явно е по това че «праведният чрез вера ще живее.»

12 И законът не е от вера; но «человекът който прави това което заповедва законът, ще живее чрез него.»

13 Христос ни изкупи от клетвата на закона, понеже той стана клетва за нас; защото е писано: «Проклет всеки който виси на дърво;»

14 за да дойде благословението Авраамово чрез Исуса Христа на езичниците, така щото да приемем обещанието на Духа чрез верата.

15 Братие, по человечески говоря; но и человеческо завещание, като е потвърдено, никой го не разваля нито прилага в него нещо.

16 А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговото семе; не казва: «И на семената,» като за много, но като за едного: «И на семето твое,» което е Христос.

17 И това казвам, че завет предутвърден от Бога в Христа не може да го развали закон станал след четиристотин и тридесет години така щото да унищожи обещанието.

18 Защото ако е наследието от закона не е вече от обещание; но Аврааму с обещание го подари Бог.

19 И тъй, защо се даде законът? Приложи се по причина на престъпленията докле дойде семето КЪ което стана обещанието; още, този закон вчинен бе чрез ангелите с ръката на един ходатай.

20 Но ходатаят не е на едного; а Бог е един.

21 И тъй, законът противен ли е на Божиите обещания? Да не бъде! Защото ако би се дал закон който да може да оживотвори, то наистина правдата щеше да е от закона.

22 Но писанието затвори всичко под грех, за да се даде обещанието от верата в Исуса Христа на тези които верват.

23 А преди да дойде верата бехме под стражата на закона, затворени до времето на верата която имаше да се открие;

24 така щото законът стана нам детеводител КЪ Христа да се оправдаем чрез верата;

25 но след идването на верата не сме вече под детеводител.

26 Защото всички сте синове Божии чрез верата в Христа Исуса;

27 понеже всинца които сте се в Христа кръстили, в Христа сте се обрекли.

28 Нема вече Юдеин, нито Елин, нема раб, нито свободен, нема мъжки пол ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Исуса.

29 Ако ли сте вие Христови, то сте семе Авраамово, и по обещание наследници.

Continuar Lendo