Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

Gálatas 4

1 Казвам още: До колкото време наследникът е младенец не различа в нищо от раб, ако и да е господар на всичко;

2 но е под настоятели и домостроители до назначения от бащата срок.

3 Така и ние когато бехме младенци бехме порабощени под стихиите на света;

4 а когато дойде изпълнението на времето, проводи Бог Сина си, който се роди от жена и стана под закона,

5 за да изкупи онези които беха под закона, за да възприемем усиновението.

6 И понеже сте синове, проводи Бог Духа на Сина си в сърцата ваши, който вика: Ава, Отче,

7 За това не си вече раб, но син; ако ли си син, то си и наследник Божий чрез Христа.

8 Но тогаз като не познавахте Бога служихте на тези които не са по естество богове;

9 а сега като познахте Бога, или да речем по-добре като бидохте познати от Бога, как се връщате КЪ слабите и скъдните стихии на които пак изново искате да служите?

10 Дните сматряте, и месеците и времената и годините.

11 Боя се за вас да не би напусто да съм се трудил помежду ви.

12 Бъдете каквото аз, защото и аз съм както вие, братие, моля ви се: не сте ми сторили никаква неправда,

13 И знаете че най-напред ви проповедах евангелието като бех немощен по плът.

14 И вие не унищожихте, нито се погнусихте от моето в плътта ми изкушение, но приехте ме като ангела Божия, като Христа Исуса.

15 И тъй, кое беше вашето блаженство? понеже свидетелствувам за вас че, ако би било възможно, очите си бихте извъртели и бихте ми ги дали.

16 И тъй, аз неприятел ли ви станах защото ви казвам истината?

17 Показват КЪ вас ревност не добра, но искат да ви отлъчат, за да имате вие ревност КЪ тех.

18 Добре е да сте ревнители на доброто винаги, а не само кога се намервам между вас.

19 Чадца мои, за които съм пак в мъки на раждане докле се образи Христос във вас,

20 искал бих да съм сега при вас и да променя гласа си, защото съм в недоумение за вас.

21 Кажете ми, вие които искате да сте под закон, не слушате ли закона?

22 Защото е писано че Авраам имаше двама синове, едного от рабинята и едного от свободната;

23 но този който бе от рабинята роди се по плът; а този който бе от свободната, по обещание.

24 И това е иносказаемо; защото те са двата завета, единий от Синайската гора, който ражда в рабство, и той е Агар;

25 защото Агар е гората Синай в Арабия; и спосреща се с днешния Ерусалим, и в рабство и с чадата си.

26 А горний Ерусалим е свободен, който е майка на всинца ни;

27 защото е писано: «Възвесели се неплодна която не раждаш: възгласи и извикай ти която не си била в мъки на раждане, защото чадата на запустелата са повече от чадата на тази която има мъж.»

28 А ние, братие, чада на обещанието сме, както Исаак.

29 Но както тогоз роденият по плът гонеше роденаго по дух, така и сега.

30 Но що казва писанието? «Изпъди рабинята и сина й; защото синът на рабинята нема да бъде наследник наедно със сина на свободната.»

31 И тъй, братие, не сме чада на рабинята, но на свободната.

Continuar Lendo