Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

Marcos 16

1 И като се мина съботата, Мария Магдалина и Мария майката Яковова и Саломия купиха аромати за да дойдат и да го помажат.

2 И много рано в първия ден на седмицата идват на гроба, когато изгрея слънцето.

3 И казваха си помежду си: Кой ще ни отвали камика от вратата на гроба?

4 И като погледнаха, видеха че камикът бе отвален; защото беше твърде голем.

5 И като влезоха в гробът, видеха едного юноша че седеше от десно, облечен с бела одежда; и ужасиха се.

6 А той им казва: Недейте се ужасава: Исуса търсите, Назарянина разпетаго: възкръсна, не е тука; ето местото дето го положиха.

7 Но идете, кажете на учениците му и на Петра че отива преди вас в Галилея; там ще го видите, както ви рече.

8 И те излезоха скоро и побегнаха от гроба; понеже трепет и ужас беше ги обзел; и не рекоха никому нищо; защото се бояха.

9 И като възкръсна рано в първият ден на седмицата, яви се най-първо на Мария Магдалина, от която бе изпъдил седем бесове.

10 Тя отиде та извести на тия които беха с него, когато жалееха и плачеха.

11 И те като чуха че е жив и че го е видела, не хванаха вера.

12 След това яви се в друг образ на двамина от тех, когато вървеха и отиваха на село.

13 И те отидоха та известиха на другите; но нито тем хванаха вера.

14 После се яви на единадесетте когато беха на трапезата, и укори ги за неверството и жестокосърдието им, защото не хванаха вера на тези които го видеха възкръснал.

15 И рече им: Идете по всичкия свет и проповедайте евангелието на всяка твар.

16 Който поверва, и се кръсти, спасен ще бъде; а който не поверва ще бъде осъден.

17 И на тези които поверват ще им споследват тия знамения; с моето име бесове ще изпъждат; нови езици ще говорят;

18 змии ще хващат; и ако нещо смъртно изпият, нема да ги повреди; на болестни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави.

19 И тъй Господ, след като им говори, възнесе се на небето и седна от десно на Бога.

20 А те излезоха и проповедваха навсекъде, като съдействуваше Господ и потвърдяваше словото си със знаменията които следваха. Амин.

Continuar Lendo