Connect with us

Bíblia BULVEREN

2 Reis 11

1 А Готолия, майката на Охозия, като видя, че синът й умря, стана и погуби цялото царско потомство.

2 Но Йосавеета, дъщерята на цар Йорам, сестрата на Охозия, взе Йоас, сина на Охозия, и го открадна отсред царските синове, когато ги убиваха; и го скри от Готолия в спалнята заедно с кърмачката му, и не го убиха.

3 И шест години беше при нея, скрит в ГОСПОДНИЯ дом. А Готолия царуваше над земята.

4 А в седмата година Йодая изпрати да доведат стотниците на дворцовите войници и на телохранителите и да дойдат при него в ГОСПОДНИЯ дом. И направи договор с тях и ги закле в ГОСПОДНИЯ дом и им показа царския син.

5 И им заповяда и каза: Ето какво трябва да направите: една трета от вас, които постъпвате на служба в събота, нека пази стража при царската къща,

6 една трета — при портата Сур и една трета — при портата зад телохранителите. Така да пазите стража при къщата на смени.

7 И двата други отряда, всички, които напускате служба в събота, да пазите стража в ГОСПОДНИЯ дом около царя.

8 Да обградите царя от всички страни, всеки с оръжията си в ръка, и който влезе в редовете, да бъде убит. И да бъдете с царя при излизането му и при влизането му.

9 И стотниците направиха всичко, както заповяда свещеник Йодая, и взеха всеки мъжете си — онези, които щяха да постъпят на служба в събота, и онези, които щяха да напуснат служба в събота — и дойдоха при свещеник Йодая.

10 И свещеникът даде на стотниците копията и щитовете на цар Давид, които бяха в ГОСПОДНИЯ дом.

11 И телохранителите, всеки с оръжията си в ръка, застанаха около царя, от дясната страна на дома до лявата страна на дома, при олтара и при дома.

12 Тогава Йодая изведе царския син и положи на него короната и свидетелството. И го направиха цар и го помазаха, и плеснаха с ръце и извикаха: Да живее царят!

13 А когато Готолия чу вика на телохранителите и на народа, дойде при народа в ГОСПОДНИЯ дом.

14 И погледна, и ето, царят стоеше при колоната според обичая и военачалниците и тръбачите стояха при царя, и целият народ на страната се радваше и надуваше тръбите. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: Заговор! Заговор!

15 И свещеник Йодая заповяда на стотниците, поставени над войската, и им каза: Извадете я между редовете и който я последва, го убийте с меч! Защото свещеникът беше казал: Да не бъде убита в ГОСПОДНИЯ дом.

16 И я хванаха и тя отиде в царската къща по пътя през входа за конете, и там я убиха.

17 Тогава Йодая направи завет между ГОСПОДА и царя и народа, че ще бъде народ на ГОСПОДА; а също и между царя и народа.

18 И целият народ на страната влезе в храма на Ваал и го събори, изпотрошиха изцяло жертвениците му и образите му, а Матан, жреца на Ваал, убиха пред жертвениците. И свещеникът постави надзиратели над ГОСПОДНИЯ дом.

19 И той взе стотниците, дворцовите войници, телохранителите и целия народ на страната и изведоха царя от ГОСПОДНИЯ дом и слязоха в царската къща по пътя през портата на телохранителите. И той седна на царския престол.

20 Така целият народ на страната се зарадва и градът се успокои. А Готолия убиха с меч при царската къща.

21 Йоас беше на седем години, когато се възцари.

Continuar Lendo