Connect with us

Bíblia BULVEREN

2 Reis 16

1 В седемнадесетата година на Факей, сина на Ромелия, се възцари Ахаз, синът на юдовия цар Йотам.

2 Ахаз беше на двадесет години, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим. Той не върши това, което беше право пред ГОСПОДА, неговия Бог, както баща му Давид,

3 а ходи в пътя на израилевите царе и даже преведе сина си през огъня според мерзостите на народите, които ГОСПОД беше изгонил пред израилевите синове.

4 Той жертваше и кадеше по високите места и по хълмовете, и под всяко зелено дърво.

5 Тогава арамейският цар Расин и израилевият цар Факей, синът на Ромелия, се изкачиха в Ерусалим на бой и обсадиха Ахаз, но не можаха да му надвият.

6 В онова време арамейският цар Расин възвърна Елат на Арам и изгони юдеите от Елат, и едомците дойдоха в Елат и живееха там, където са и до днес.

7 Тогава Ахаз изпрати пратеници до асирийския цар Теглат-Феласар да кажат: Аз съм твой слуга и твой син. Изкачи се да ме избавиш от ръката на арамейския цар и от ръката на израилевия цар, които се надигнаха против мен!

8 И Ахаз взе среброто и златото, което се намери в ГОСПОДНИЯ дом и съкровищата на царската къща, и ги изпрати като подарък на асирийския цар.

9 И асирийският цар го послуша и асирийският цар се изкачи против Дамаск и го превзе, и отведе жителите му в плен в Кир, а Расин уби.

10 И цар Ахаз отиде в Дамаск да посрещне асирийския цар Теглат-Феласар. И като видя жертвеника в Дамаск, цар Ахаз изпрати на свещеник Урия образ на жертвеника и негов модел, точно според изработката му.

11 И свещеник Урия направи жертвеника точно според това, което цар Ахаз беше пратил от Дамаск. Така го направи свещеник Урия, докато цар Ахаз се върна от Дамаск.

12 И когато царят се върна от Дамаск, видя жертвеника; и царят се приближи при жертвеника и принесе жертва на него.

13 И върху този жертвеник изгори всеизгарянето си и хлебния си принос и изля възлиянието си, и поръси кръвта на примирителните си жертви.

14 А бронзовия олтар, който беше пред ГОСПОДА, премести от лицето на дома, от мястото му между жертвеника и ГОСПОДНИЯ дом, и го постави на северната страна на жертвеника.

15 И цар Ахаз заповяда на свещеник Урия, като каза: На великия жертвеник принасяй сутрешното всеизгаряне и вечерния хлебен принос, и царското всеизгаряне с хлебния му принос, и всеизгарянето на целия народ на земята с хлебните им приноси и възлиянията им; и ръси и върху него цялата кръв на всеизгарянето и цялата кръв на жертвата; а бронзовият олтар ще служи за мен, за да се допитвам.

16 И свещеник Урия направи според всичко, което му заповяда цар Ахаз.

17 И цар Ахаз отсече краищата на стойките и вдигна от тях умивалниците. Свали и морето от бронзовите волове, които бяха под него, и го сложи на каменна настилка.

18 И покрития път за съботата, който бяха построили в къщата, и външния вход за царя, премести в ГОСПОДНИЯ дом заради асирийския цар.

19 А останалите дела, които извърши Ахаз, не са ли записани в Книгата на летописите на юдовите царе?

20 И Ахаз легна при бащите си в Давидовия град. А вместо него се възцари синът му Езекия.

Continuar Lendo