Connect with us

Bíblia BULVEREN

2 Reis 21

1 Манасия беше на дванадесет години, когато се възцари, и царува петдесет и пет години в Ерусалим. Името на майка му беше Ефсива.

2 Той върши зло пред ГОСПОДА според мерзостите на народите, които ГОСПОД беше изгонил пред израилевите синове.

3 Той устрои наново високите места, които баща му Езекия беше съборил, издигна жертвеници на Ваал и направи ашера, както беше направил израилевият цар Ахав, и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше.

4 Построи и жертвеници в ГОСПОДНИЯ дом, за който ГОСПОД беше казал: В Ерусалим ще поставя Името Си.

5 Построи жертвеници и на цялото небесно войнство в двата двора на ГОСПОДНИЯ дом.

6 И преведе сина си през огъня, и се занимаваше с окултизъм и гадания, и се допитваше до запитвачи на духове и врачове. Той извърши много зло пред ГОСПОДА и Го разгневи.

7 И изваяния идол на ашерата, който направи, постави в дома, за който ГОСПОД беше казал на Давид и на сина му Соломон: В този дом и в Ерусалим, който избрах от всичките израилеви племена, ще поставя Името Си до века!

8 И няма вече да направя крака на Израил да се лута вън от земята, която дадох на бащите им, ако само внимават да вършат всичко, което им заповядах, според целия закон, който им заповяда слугата Ми Мойсей.

9 Но те не послушаха и Манасия ги подмами да вършат повече зло от народите, които ГОСПОД беше изтребил пред израилевите синове.

10 Тогава ГОСПОД говори чрез слугите Си, пророците, и каза:

11 Понеже юдовият цар Манасия направи тези мерзости и извърши повече зло от всичко, което извършиха аморейците, които бяха преди него, и въведе и Юда в грях чрез идолите си,

12 затова, така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: Ето Аз нанасям такова зло на Ерусалим и на Юда, че на всеки, който чуе за него, ще му писнат и двете уши.

13 И ще простра върху Ерусалим мерителната връв на Самария и отвеса на Ахавовия дом. И ще изтрия Ерусалим, както се изтрива блюдо — изтрива се и се обръща наопаки.

14 И ще отхвърля остатъка от наследството Си и ще ги предам в ръката на враговете им, и те ще бъдат разграбени и плячкосани от всичките си врагове,

15 защото вършиха зло пред Мен и Ме разгневяваха от деня, когато бащите им излязоха от Египет, до днес.

16 Освен това Манасия проля и твърде много невинна кръв, докато напълни Ерусалим от край до край, освен греха, с който въведе Юда в грях да върши зло пред ГОСПОДА.

17 А останалите дела на Манасия и всичко, което направи, и грехът му, който извърши, не са ли записани в Книгата на летописите на юдовите царе?

18 И Манасия легна при бащите си и беше погребан в градината на къщата си, в градината на Оза. А вместо него се възцари синът му Амон.

19 Амон беше на двадесет и две години, когато се възцари, и царува две години в Ерусалим. Името на майка му бе Месулемета, дъщеря на Арус от Йотева.

20 Той върши зло пред ГОСПОДА, както беше правил баща му Манасия.

21 Ходи във всичките пътища, в които беше ходил баща му, и служи на идолите, на които беше служил баща му, и им се кланяше.

22 И остави ГОСПОДА, Бога на бащите си, и не ходи в ГОСПОДНИЯ път.

23 А слугите на Амон направиха заговор против него и убиха царя в къщата му.

24 Тогава народът на страната изби всички, които бяха направили заговора против цар Амон, и народът на страната направи сина му Йосия цар вместо него.

25 А останалите дела, които извърши Амон, не са ли записани в Книгата на летописите на юдовите царе?

26 И го погребаха в гроба му в градината на Оза. А вместо него се възцари синът му Йосия.

Continuar Lendo