Connect with us

Bíblia BULVEREN

Deuteronômio 23

1 Който е с премазани тестиси или чийто мъжки член е отрязан, да не влиза в ГОСПОДНОТО събрание.

2 Никой незаконороден да не влиза в ГОСПОДНОТО събрание; никой от потомците му до десетото поколение да не влиза в ГОСПОДНОТО събрание.

3 Никой амонец или моавец да не влиза в ГОСПОДНОТО събрание; никой от потомците им до десетото поколение да не влиза в ГОСПОДНОТО събрание до века;

4 защото те не ви посрещнаха с хляб и вода на пътя, когато излязохте от Египет, и защото наеха против теб Валаам, сина на Веор, от Фатур Месопотамски, за да те прокълне.

5 Но ГОСПОД, твоят Бог, не пожела да послуша Валаам и ГОСПОД, твоят Бог, обърна проклятието в благословение за теб, понеже ГОСПОД, твоят Бог, те обича.

6 Да не търсиш мира им и доброто им, през всичките си дни, до века.

7 Да не се гнусиш от едомец, защото той ти е брат; да не се гнусиш от египтянин, защото си бил чужденец в неговата земя.

8 Синовете от третото поколение, които се родят от тях, могат да влизат в ГОСПОДНОТО събрание.

9 Когато излизаш на военен стан против неприятелите си, да се пазиш от всяко зло нещо.

10 Ако има сред теб човек, станал нечист от нещо, което се е случило през нощта, тогава да излезе извън стана; да не влиза в стана.

11 И привечер да се изкъпе с вода и когато слънцето залезе, може да влезе в стана.

12 И да имаш място извън стана, където да излизаш по нужда,

13 и да имаш между инструментите си лопатка, така че когато седнеш вън, да изкопаеш с нея и да се обърнеш и да покриеш изпражненията си.

14 Защото ГОСПОД, твоят Бог, ходи сред стана ти, за да те избавя и да предава враговете ти пред теб, затова станът ти трябва да бъде свят, така че Той да не види нищо срамно сред теб и да се отвърне от теб.

15 Да не предадеш на господаря му роб, който е избягал от господаря си при теб.

16 Да живее при теб, сред вас, на мястото, което избере вътре в портите ти, където сметне за добре; да не го потискаш.

17 Да няма посветена блудница от израилевите дъщери, нито посветен блудник от израилевите синове.

18 Да не донасяш заплатата на блудница или цената на куче в дома на ГОСПОДА, своя Бог, за никакъв обрек, защото и двете са мерзост за ГОСПОДА, твоя Бог.

19 Да не заемаш на брат си с лихва — лихва върху пари, храна или каквото и да било нещо, което се заема с лихва.

20 На чужденец можеш да заемаш с лихва, но на брат си да не заемаш с лихва, за да те благославя ГОСПОД, твоят Бог, във всичко, което ръката ти предприема в земята, в която влизаш, за да я завладееш.

21 Когато се закълнеш с клетва на ГОСПОДА, своя Бог, да не отлагаш да я изпълниш; защото ГОСПОД, твоят Бог, непременно ще я изиска от теб и това ще ти се счете за грях.

22 Но ако се въздържаш да се заклеваш, няма да ти бъде грях.

23 Да вършиш и изпълняваш онова, което е излязло от устните ти, както си се заклел доброволно на ГОСПОДА, своя Бог, за това, което си обещал с устата си!

24 Когато влезеш в лозето на ближния си, можеш да ядеш грозде колкото искаш, докато се наситиш, но да не слагаш нищо в съда си.

25 Когато влезеш в посевите на ближния си, можеш да откъснеш от класовете с ръката си, но да не сложиш сърп на посевите на ближния си.

Continuar Lendo