Connect with us

Bíblia BULVEREN

Deuteronômio 34

1 И Мойсей се изкачи от равнините на Моав на планината Нево, на върха Фасга, който е срещу Ерихон. И ГОСПОД му даде да види цялата земя на Галаад до Дан,

2 и целия Нефталим, и земята на Ефрем и Манасия, цялата земя на Юда до западното море,

3 южната страна и околността на Йордан, долината на Ерихон, града на палмите, до Сигор.

4 И ГОСПОД му каза: Това е земята, за която се заклех на Авраам, Исаак и Яков, като казах: На твоето потомство ще я дам. Дадох ти да я видиш с очите си, но няма да преминеш в нея.

5 И ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей умря там, в моавската земя, според думата на ГОСПОДА.

6 И Той го погреба в долината в моавската земя срещу Ветфегор; и до днес никой не знае гроба му.

7 Мойсей беше на сто и двадесет години, когато умря; очите му не бяха отслабнали и силата му не беше намаляла.

8 И израилевите синове плакаха за Мойсей тридесет дни в равнините на Моав; така се изпълниха дните на плача и жалейката за Мойсей.

9 А Иисус, синът на Навий, беше изпълнен с дух на мъдрост, защото Мойсей беше положил ръцете си на него; и израилевите синове го слушаха и вършеха това, което ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.

10 И оттогава вече не се издигна в Израил пророк като Мойсей, когото ГОСПОД да познава лице в лице,

11 с всичките знамения �� чудеса, които ГОСПОД го изпрати да извърши в египетската земя, на фараона, на всичките му слуги и на цялата му земя,

12 и с цялата могъща сила и с всички велики и страшни дела, които Мойсей извърши пред очите на целия Израил.

Continuar Lendo