Connect with us

Bíblia BULVEREN

Êxodo 26

1 При това да направиш скинията от десет завеси от препреден висон и от синьо, мораво и червено; с изкусно извезани херувими да ги направиш.

2 Дължината на всяка завеса да бъде двадесет и осем лакътя и широчината на всяка завеса — четири лакътя; всичките завеси да имат една мярка.

3 Пет завеси да бъдат съединени една с друга и другите пет завеси да бъдат съединени една с друга.

4 И да направиш сини петлици по края на едната завеса, по краищата на едното съединение; така да направиш и по края на крайната завеса на второто съединение.

5 Да направиш петдесет петлици на едната завеса и петдесет петлици да направиш по края на завесата, която е във второто съединение; петлиците да са един срещу друг.

6 Да направиш и петдесет златни куки и с куките да съединиш завесите една за друга, така че скинията да стане едно цяло.

7 Да направиш завеси от козина за покрив над скинията; единадесет такива завеси да направиш.

8 Дължината на всяка завеса да бъде тридесет лакътя и широчината на всяка завеса — четири лакътя; единадесетте завеси да имат една мярка.

9 И да съединиш петте завеси отделно и шестте завеси отделно, а шестата завеса от предната страна на шатъра да прегънеш на две.

10 И да направиш петдесет петлици по края на едната завеса, по краищата на едното съединение, и петдесет петлици по края на крайната завеса на второто съединение.

11 И да направиш петдесет бронзови куки и да вкараш куките в петлиците, и така да съединиш покрива, за да стане едно цяло.

12 И онази част, която остава повече от завесите на покрива, половината завеса, която остава, нека виси над задната страна на скинията.

13 И един лакът от едната страна и един лакът от другата страна от онова, което остава повече от дължината на завесите на покрива, да виси по страните на шатъра от едната и от другата страна, за да го покрива.

14 Да направиш и покривало за покрива от червено боядисани овнешки кожи и отгоре му едно покривало от язовски кожи.

15 Да направиш за скинията дъски от акациево дърво, които да стоят изправени.

16 Десет лакътя да бъде дължината на всяка дъска и лакът и половина — ширината на всяка дъска.

17 Във всяка дъска да има два шипа един срещу друг; и така да направиш на всички дъски на скинията.

18 И дъските на скинията да направиш двадесет дъски за южната страна, към пладне;

19 и под двадесетте дъски да поставиш четиридесет сребърни подложки — две подложки под една дъска за двата й шипа и две подложки под друга дъска за двата й шипа.

20 И за другата страна на скинията, северната страна, да направиш двадесет дъски;

21 и четиридесетте им сребърни подложки — две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска.

22 А за задната страна на скинията, на запад, да направиш шест дъски,

23 и две дъски да направиш за ъглите на скинията от задната страна;

24 да са съединени отдолу, а отгоре да са свързани с една халка; така да бъде за двете дъски, те нека бъдат за двата ъгъла.

25 Така да бъдат осем дъски и сребърните им подложки — шестнадесет подложки, две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска.

26 И да направиш греди от акациево дърво, пет за дъските от едната страна на скинията,

27 пет греди за дъските от другата страна на скинията и пет греди за дъските от задната страна на скинията, към запад.

28 И средната греда, която е в средата на дъските, да преминава от край до край.

29 Дъските да обковеш със злато и халките им да направиш от злато, за да се поставят в тях гредите; да обковеш и гредите със злато.

30 Да издигнеш скинията според образеца й, който ти беше показан на планината.

31 И да направиш завеса от синьо, мораво, червено и препреден висон; изкусно изработена да я направиш, с херувими.

32 И да я окачиш със златни куки на четири обковани със злато стълба от акациево дърво, които да стоят на четири сребърни подложки.

33 Под куките да окачиш завесата и да внесеш там, отвътре завесата, ковчега на свидетелството, така че завесата да ви отделя святото място от пресвятото.

34 И да положиш умилостивилището върху ковчега на свидетелството в пресвятото място.

35 А масата да положиш отвън завесата и светилника — срещу масата към южната страна на скинията; а масата да положиш към северната страна.

36 И да направиш за вход на шатъра завеса, везана работа от синьо, мораво, червено и препреден висон.

37 И за завесата да направиш пет стълба от акациево дърво, които да обковеш със злато; куките им да бъдат златни. И да излееш за тях пет бронзови подложки.

Continuar Lendo