Connect with us

Bíblia BULVEREN

Êxodo 32

1 А когато народът видя, че Мойсей се забави да слезе от планината, народът се събра при Аарон и му каза: Стани, направи ни богове, които да ходят пред нас; защото на този Мойсей, човека, който ни изведе от египетската земя, не знаем какво му стана.

2 Аарон им каза: Извадете златните обици, които са на ушите на жените ви, на синовете ви и на дъщерите ви, и ми ги донесете.

3 И целият народ извади златните обици, които бяха на ушите им, и ги донесоха на Аарон.

4 А той взе всичко от ръцете им, издяла форма с длето, и направи изляно теле. И те казаха: Тези са боговете ти, Израилю, които те изведоха от египетската земя!

5 И като видя това, Аарон издигна олтар пред него и Аарон провъзгласи, като каза: Утре ще бъде празник на ГОСПОДА.

6 И на следващия ден станаха рано и пожертваха всеизгаряне и принесоха примирителни жертви. После народът седна да яде и да пие, и стана да играе.

7 Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Иди, слез, защото твоят народ, който си извел от египетската земя, се поквари.

8 Бързо се отклониха от пътя, в който съм им заповядал да ходят; направиха си изляно теле, поклониха му се, пожертваха му и казаха: Тези са боговете ти, Израилю, които те изведоха от египетската земя!

9 И ГОСПОД каза още на Мойсей: Видях този народ, и ето, коравовратен народ е.

10 И сега остави Ме, да пламне гневът Ми против тях и да ги изтребя, а теб ще направя велик народ.

11 Тогава Мойсей се помоли на ГОСПОДА, своя Бог, и каза: ГОСПОДИ, защо да пламне гневът Ти против Твоя народ, който си извел от египетската земя с голяма сила и мощна ръка?

12 Защо да говорят египтяните и да казват: За зло ги изведе, за да ги измори в планините и да ги изтреби от лицето на земята? Отвърни се от разпаления Си гняв и се разкай за това зло, което възнамеряваш против народа Си!

13 Спомни си за слугите Си Авраам, Исаак и Израил, на които си се клел в Себе Си, като си им казал: Ще умножа потомството ви както небесните звезди и цялата тази земя, за която говорих, ще дам на потомството ви и те ще я наследят до века.

14 И ГОСПОД се разкая за злото, което беше казал, че ще направи на народа Си.

15 И така, Мойсей се обърна и слезе от планината с двете плочи на свидетелството в ръката си, плочи написани и от двете страни; от едната и от другата страна бяха написани.

16 Плочите бяха Божие дело и написаното беше Божие писание, начертано на плочите.

17 А Иисус Навиев чу гласа на народа, който викаше, и каза на Мойсей: Боен глас има в стана.

18 А той каза: Това не е глас на вик за победа, нито глас на вик за поражение, а глас на пеене чувам аз.

19 И като се приближи до стана, видя телето и игрите. И гневът на Мойсей пламна и той хвърли плочите от ръцете си и ги строши под планината.

20 Тогава взе телето, което бяха направили, изгори го в огън и като го стри на ситен прах, го разпръсна по водата и накара израилевите синове да я изпият.

21 После Мойсей каза на Аарон: Какво ти стори този народ, че си му навлякъл голям грях?

22 И Аарон каза: Да не пламне гневът на господаря ми! Ти знаеш, че народът упорства в злото.

23 Те ми казаха: Направи ни богове, които да ходят пред нас, защото на този Мойсей, човекът, който ни изведе от египетската земя, не знаем какво му стана.

24 И аз им казах: Кой има злато? Нека си го извади. И така, те ми го дадоха, и го хвърлих в огъня, и излезе това теле.

25 И Мойсей видя, че народът беше разюздан, защото Аарон ги беше допуснал да станат разюздани за срам между неприятелите им.

26 И Мойсей застана при входа на стана и каза: Който е откъм ГОСПОДА, нека дойде при мен! И всичките Левиеви синове се събраха при него.

27 И той им каза: Така говори ГОСПОД, Израилевият Бог: Препашете всички меча на бедрото си, минете напред и назад, от врата на врата през стана, и убийте всеки брата си, и всеки другаря си и всеки съседа си!

28 И Левиевите синове направиха според думата на Мойсей и в този ден паднаха около три хиляди мъже от народа.

29 И Мойсей каза: Посветете себе си днес на ГОСПОДА, като се вдигнете всеки против сина си и против брат си, за да ви се даде днес благословение.

30 А на следващия ден Мойсей каза на народа: Вие сте извършили голям грях, но сега ще се изкача към ГОСПОДА, дано мога да извърша умилостивение за греха ви!

31 Тогава Мойсей се върна при ГОСПОДА и каза: Уви! Този народ извърши голям грях, че си направи богове от злато!

32 Но сега, ако искаш, прости греха им, но ако не, моля Ти се, мен заличи от книгата Си, която си написал!

33 Но ГОСПОД каза на Мойсей: Който е съгрешил против Мен, него ще залича от книгата Си.

34 А ти иди сега, води народа на мястото, за което ти говорих. Ето, Ангелът Ми ще ходи пред теб. Но в деня на посещението Си ще въздам върху тях наказанието за греха им.

35 Така ГОСПОД порази народа, защото направиха телето, което Аарон изработи.

Continuar Lendo