Connect with us

Bíblia BULVEREN

Êxodo 37

1 И Веселеил направи ковчега от акациево дърво, два лакътя и половина беше дължината му, лакът и половина беше ширината му и лакът и половина беше височината му.

2 Обкова го отвътре и отвън с чисто злато и му направи златен венец наоколо.

3 И изля за него четири златни халки за четирите му долни ъгъла, две халки от едната му страна и две халки от другата му страна.

4 Направи и прътове от акациево дърво и ги обкова със злато.

5 И провря прътовете през халките от страните на ковчега, за да се носи ковчегът.

6 И направи умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина беше дължината му и лакът и половина беше ширината му.

7 И направи два херувима от злато, изковани ги направи, на двата края на умилостивилището —

8 един херувим на края от едната страна и един херувим на края от другата страна; направи херувимите на двата му края част от самото умилостивилище.

9 И херувимите бяха с разперени отгоре криле и покриваха с крилете си умилостивилището и лицата им бяха едно срещу друго; лицата на херувимите бяха обърнати към умилостивилището.

10 И направи масата от акациево дърво, два лакътя беше дължината й, един лакът беше ширината й и лакът и половина беше височината й.

11 Обкова я с чисто злато и й направи златен венец наоколо.

12 Направи й и перваз наоколо, една длан широк, и направи златен венец около перваза й.

13 И изля за нея четири златни халки и постави халките на четирите ъгъла, които бяха при четирите й крака.

14 Халките бяха до самия перваз, за да се провират през тях прътовете, за да се носи масата.

15 Направи и прътовете от акациево дърво и ги обкова със злато, за да се носи масата с тях.

16 И направи от чисто злато принадлежностите, които бяха на масата, блюдата й, тамянниците й, тасовете й, и поливалниците й, за да се изливат от тях възлиянията;

17 И направи светилника от чисто злато, изкован направи светилника, стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му и цветята му бяха част от самия него.

18 Шест клона излизаха от страните му — три клона на светилника от едната му страна и три клона на светилника от другата му страна.

19 На единия клон имаше три чашки като бадемов цвят, една топчица и едно цвете, и на другия клон — три чашки като бадемов цвят, една топчица и едно цвете. Така имаше и на шестте клона, които излизаха от светилника.

20 И на стъблото на светилника имаше четири чашки като бадемов цвят с топчиците им и цветята им.

21 И на шестте клона, които излизаха от светилника, имаше под първите два клона една топчица, част от него, под вторите два клона — една топчица, част от него, и под третите два клона — една топчица, част от него.

22 Топчиците им и клоновете им бяха част от самия него. Целият светилник беше изкован от чисто злато.

23 И направи седемте му светила, щипците му и пепелниците му от чисто злато.

24 От един талант чисто злато направи него и всичките му принадлежности.

25 И направи кадилния олтар от акациево дърво, един лакът беше дължината му и един лакът беше ширината му, четвъртит; и два лакътя беше височината му; а роговете му бяха част от самия него.

26 Обкова го с чисто злато — плочата му, страните му наоколо и роговете му и му направи златен венец наоколо.

27 И му направи две златни халки под венеца му, близо при двата му ъгъла, от двете му страни, за да се провират прътовете, за да го носят с тях.

28 Прътовете направи от акациево дърво и ги обкова със злато.

29 И направи святото масло за помазване и чистия благоуханен тамян според изкуството на мироварец.

Continuar Lendo