Connect with us

Bíblia BULVEREN

Êxodo 40

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:

2 На първия ден от първия месец да издигнеш скинията на шатъра за срещане.

3 И да сложиш в нея ковчега на свидетелството и да закриеш ковчега със завесата.

4 Да внесеш масата и да наредиш на нея каквото трябва да се нареди; да внесеш и светилника и да запалиш светилата му.

5 Да поставиш златния кадилен олтар пред ковчега на свидетелството и да окачиш завесата на входа на скинията.

6 Да сложиш олтара за всеизгарянето пред входа на скинията на шатъра за срещане.

7 И да сложиш умивалника между шатъра за срещане и олтара и да налееш вода в него.

8 Да издигнеш двора наоколо и да окачиш завесата на входа на двора.

9 Да вземеш маслото за помазване и да помажеш скинията и всичко, което е в нея; да осветиш нея и всичките нейни принадлежности; и ще бъде свята.

10 И да помажеш олтара за всеизгарянето и всичките му принадлежности и да осветиш олтара; и олтарът ще бъде пресвят.

11 Да помажеш и умивалника и подложката му и да го осветиш.

12 И да приведеш Аарон и синовете му при входа на шатъра за срещане и да ги измиеш с вода.

13 И да облечеш Аарон със светите одежди, да го помажеш и да го осветиш, за да Ми свещенодейства.

14 Да приведеш и синовете му, да ги облечеш с хитони.

15 И да ги помажеш, както си помазал баща им, за да Ми свещенодействат. И помазването им ще бъде за вечно свещенство в поколенията им.

16 И Мойсей направи това; според всичко, което ГОСПОД му заповяда, така направи.

17 В първия месец на втората година, на първия ден от месеца, скинията беше издигната.

18 И Мойсей издигна скинията, като подложи подложките й и издигна дъските й, и намести гредите й, и изправи стълбовете й.

19 И разпростря покрива върху скинията и сложи покривалото на покрива отгоре му, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.

20 И взе свидетелството и го положи в ковчега и сложи прътовете на ковчега, и положи умилостивилището отгоре върху ковчега.

21 И внесе ковчега в скинията и окачи закриващата завеса, и закри ковчега на свидетелството, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.

22 Положи и масата в шатъра за срещане на северната страна на скинията, извън завесата,

23 и нареди на нея редицата хлябове пред ГОСПОДА, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.

24 И положи светилника в шатъра за срещане срещу масата към южната страна на скинията,

25 и запали светилата пред ГОСПОДА, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.

26 И положи златния олтар в шатъра за срещане пред завесата

27 и покади над него с благоуханен тамян, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.

28 И окачи завесата на входа на скинията.

29 И положи олтара за всеизгарянето при входа на скинията на шатъра за срещане, и принесе на него всеизгарянето и хлебния принос, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.

30 Положи и умивалника между шатъра за срещане и олтара и наля в него вода, за да се мият.

31 И Мойсей и Аарон, и синовете му миеха от него ръцете си и краката си;

32 когато влизаха в шатъра за срещане и когато пристъпваха при олтара, се миеха, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.

33 И издигна двора около скинията и олтара и окачи завесата на входа на двора. Така Мойсей завърши делото.

34 Тогава облакът покри шатъра за срещане и ГОСПОДНАТА слава изпълни скинията.

35 И Мойсей не можеше да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и ГОСПОДНАТА слава изпълваше скинията.

36 И когато облакът се вдигаше от скинията, тогава израилевите синове тръгваха на път, през всичките си пътувания,

37 но ако облакът не се вдигаше, тогава не тръгваха до деня, когато се вдигнеше.

38 Защото ГОСПОДНИЯТ облак беше над скинията денем, а нощем в облака беше огън пред очите на целия израилев дом през всичките им пътувания.

Continuar Lendo