Connect with us

Bíblia BULVEREN

Filipenses 2

1 И така, ако има някоя утеха в Христос или някое успокоение от любов, или някое общение на Духа, или някое милосърдие и състрадание,

2 направете радостта ми пълна, като имате един и същ ум и една и съща любов, като бъдете единодушни и единомислени.

3 Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смирение нека всеки счита другия за по-горен от себе си.

4 Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото.

5 Имайте в себе си същия стремеж на ума, който беше и в Христос Иисус;

6 който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога,

7 а ограби Себе Си, като взе образа на слуга и стана подобен на хората,

8 и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.

9 Затова и Бог Го възвиси най-високо и Му даде Името, което е над всяко друго име;

10 така че в Името на Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества

11 и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бог Отец.

12 Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни – не само в моето присъствие, но сега много повече в моето отсъствие – изработвайте спасението си със страх и трепет,

13 защото Бог е Този, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение.

14 Вършете всичко без ропот и без съмнение,

15 за да бъдете непорочни и чисти, безукорни Божии деца сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света,

16 като държите словото на живота, за да имам с какво да се хваля в Деня на Христос – че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно.

17 Но макар и да се принасям като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се, и се радвам заедно с всички вас.

18 Подобно и вие се радвайте, и се радвайте заедно с мен.

19 А надявам се на Господ Иисус да ви изпратя скоро Тимотей, така че и аз да се утеша, като узная вашето състояние.

20 Защото нямам никой друг единомислен, който да се погрижи искрено за вас.

21 Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е на Иисус Христос.

22 А вие знаете неговата изпитана вярност – че той е служил заедно с мен на благовестието така, както дете – на баща си.

23 Затова се надявам да го изпратя веднага, щом разбера какво ще стане с мен.

24 Но съм уверен в Господа, че и аз самият скоро ще дойда.

25 Счетох обаче за нужно да ви изпратя брат Епафродит, моя съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в моите нужди,

26 понеже копнееше за всички вас и беше обезпокоен, защото бяхте чули, че бил болен.

27 И наистина, той боледува почти до смърт, но Бог се смили над него; и не само над него, но и над мен, за да нямам скръб върху скръб.

28 Затова и по-скоро го изпратих, така че като го видите, да се зарадвате, а и аз да бъда по-малко тъжен.

29 И така, приемете го в Господа с пълна радост и имайте почит към такива братя,

30 понеже заради делото на Христос той дойде близо до смърт, като рискува живота си, за да запълни недостига на вашето служение за мен.

Continuar Lendo