Connect with us

Bíblia BULVEREN

Gênesis 11

1 А по цялата земя имаше един език и един говор.

2 И като тръгнаха от изток, намериха поле в земята Сенаар и се заселиха там.

3 И си казаха един на друг: Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо хоросан.

4 И казаха: Елате, да си съградим град и кула, чийто връх да стига до небето, и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя.

5 А ГОСПОД слезе да види града и кулата, които градяха човешките синове.

6 И ГОСПОД каза: Ето, един народ са и всички имат един език; и това е само началото на тяхната дейност; и вече няма да им бъде невъзможно нищо, което биха намислили да правят.

7 Елате, да слезем и там да разбъркаме езика им, така че един на друг да не разбират езика си.

8 Така ГОСПОД ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя и престанаха да градят града.

9 Затова той се нарече Вавилон, защото там ГОСПОД разбърка езика на цялата земя; и оттам ГОСПОД ги разпръсна по лицето на цялата земя.

10 Ето родословието на Сим: Сим беше на сто години и роди Арфаксад две години след потопа.

11 А откакто роди Арфаксад, Сим живя петстотин години и роди синове и дъщери.

12 Арфаксад живя тридесет и пет години и роди Сала.

13 А откакто роди Сала, Арфаксад живя четиристотин и три години и роди синове и дъщери.

14 Сала живя тридесет години и роди Евер.

15 А откакто роди Евер, Сала живя четиристотин и три години и роди синове и дъщери.

16 Евер живя тридесет и четири години и роди Фалек.

17 А откакто роди Фалек, Евер живя четиристотин и тридесет години и роди синове и дъщери.

18 Фалек живя тридесет години и роди Рагав.

19 А откакто роди Рагав, Фалек живя двеста и девет години и роди синове и дъщери.

20 Рагав живя тридесет и две години и роди Серух.

21 А откакто роди Серух, Рагав живя двеста и седем години и роди синове и дъщери.

22 Серух живя тридесет години и роди Нахор.

23 А откакто роди Нахор, Серух живя двеста години и роди синове и дъщери.

24 Нахор живя двадесет и девет години и роди Тара.

25 А откакто роди Тара, Нахор живя сто и деветнадесет години и роди синове и дъщери.

26 Тара живя седемдесет години и роди Аврам, Нахор и Аран.

27 Ето родословието на Тара: Тара роди Аврам, Нахор и Аран. А Аран роди Лот.

28 И Аран умря преди баща си Тара в Ур Халдейски, в родната си земя.

29 И Аврам и Нахор си взеха жени; името на жената на Аврам беше Сарая, а името на жената на Нахор беше Мелха, дъщеря на Аран, баща на Мелха, баща и на Есха.

30 А Сарая беше безплодна, нямаше дете.

31 И Тара взе сина си Аврам и внука си Лот, сина на Аран, и снаха си Сарая, жената на сина си Аврам, и излязоха заедно от Ур Халдейски, за да отидат в земята Ханаан; и дойдоха в Харан и се заселиха там.

32 И дните на Тара станаха двеста и пет години, и Тара умря в Харан.

Continuar Lendo