Connect with us

Bíblia BULVEREN

Gênesis 13

1 И Аврам излезе от Египет, той и жена му, и всичко, което имаше, и Лот с него, и замина към южната страна.

2 А Аврам беше много богат с добитък, сребро и злато.

3 И от южната страна той минаваше постепенно чак до Ветил, до мястото, където по-напред беше шатрата му между Ветил и Гай,

4 до мястото, където първоначално беше издигнал олтара. И там Аврам призова Името на ГОСПОДА.

5 Също и Лот, който ходеше заедно с Аврам, имаше овце и говеда, и шатри.

6 И земята не ги побираше да живеят заедно, тъй като имотът им беше много и не можеха да живеят заедно.

7 И между говедарите на Аврам и говедарите на Лот се появи спречкване. По това време ханаанците и ферезейците населяваха тази земя.

8 Тогава Аврам каза на Лот: Да няма, моля ти се, спречкване между мен и теб и между моите говедари и твоите говедари, защото ние сме братя!

9 Не е ли пред теб цялата земя? Моля ти се, отдели се от мен! Ти ако отидеш наляво, аз ще отида надясно; или ти ако отидеш надясно, аз ще отида наляво.

10 И Лот повдигна очи и видя цялата околност на Йордан, която, преди ГОСПОД да беше унищожил Содом и Гомора, цялата се напояваше добре, като ГОСПОДНАТА градина, като египетската земя, до Сигор.

11 Затова Лот си избра цялата околност на Йордан. И Лот тръгна на изток и се разделиха един от друг.

12 Аврам се засели в земята Ханаан, а Лот се засели между градовете на Йорданската околност и поставяше шатрите си докато стигна до Содом.

13 А содомските мъже бяха твърде лоши и грешни пред ГОСПОДА.

14 И ГОСПОД каза на Аврам, след като Лот се отдели от него: Повдигни сега очите си от мястото, където си, и погледни към север и юг, към изток и запад;

15 защото цялата земя, която виждаш, ще дам на теб и на потомството ти до века.

16 И ще направя потомството ти многочислено като земния прах; така че ако може някой да изброи земния прах, ще се изброи и твоето потомство.

17 Стани и обходи земята надлъж и нашир, защото на теб ще я дам.

18 Тогава Аврам вдигна шатрите си, дойде и се засели при Мамвриевите дъбове, които са в Хеврон; и там издигна олтар на ГОСПОДА.

Continuar Lendo