Connect with us

Bíblia BULVEREN

Gênesis 38

1 По онова време Юда слезе от братята си и отиде при един одоламец на име Ира.

2 И Юда видя там дъщерята на един ханаанец на име Суя, взе я и влезе при нея.

3 И тя забременя и роди син, и той го нарече Ир.

4 И пак забременя и роди син, и тя го нарече Онан.

5 И пак роди син и го нарече Шела. А Юда беше в Ахзив, когато тя го роди.

6 След време Юда взе за първородния си син Ир жена на име Тамар.

7 А Ир, първородният на Юда, беше лош пред ГОСПОДА и ГОСПОД го уби.

8 Тогава Юда каза на Онан: Влез при жената на брат си и изпълни към нея длъжността на девер, и въздигни потомство на брат си.

9 Но Онан знаеше, че потомството нямаше да бъде негово, и затова, когато влизаше при жената на брат си, изливаше семето си на земята, за да не даде потомството на брат си.

10 А това, което правеше, беше зло пред ГОСПОДА; затова уби и него.

11 Тогава Юда каза на снаха си Тамар: Живей като вдовица в бащиния си дом, докато отрасне синът ми Шела; защото си казваше: Да не би и той да умре като братята си. И така, Тамар отиде и живя в бащиния си дом.

12 След дълго време, дъщерята на Суя, жената на Юда, умря. И когато Юда се утеши, отиде при стригачите на овцете си в Тамна, той и приятелят му, одоламецът Ира.

13 И съобщиха на Тамар и казаха: Ето, свекърът ти отива в Тамна, за да стриже овцете си.

14 Тогава тя съблече вдовишките си дрехи, покри се с покривало, обви се и седна при входа на Енаим, който е по пътя за Тамна, защото видя, че Шела беше пораснал, а тя не му беше дадена за жена.

15 А Юда, като я видя, помисли, че е блудница, защото беше покрила лицето си.

16 И той се отби при нея на пътя и каза: Остави ме, моля те, да вляза при теб; защото не позна, че беше снаха му. И тя каза: Какво ще ми дадеш, за да влезеш при мен?

17 А той каза: Ще ти изпратя яре от стадото. А тя отвърна: Даваш ли ми залог, докато го изпратиш?

18 Той каза: Какъв залог да ти дам? И тя каза: Печата си, ширита си и тоягата си, която е в ръката ти. И той й ги даде и влезе при нея, и тя забременя от него.

19 После тя стана и си отиде, свали покривалото си и облече вдовишките си дрехи.

20 А Юда изпрати ярето чрез ръката на приятеля си, одоламеца, за да вземе залога от ръката на жената, но той не я намери.

21 Затова попита хората от онова място, като каза: Къде е посветената, която беше на пътя при Енаим? А те казаха: Тук не е имало посветена.

22 И той се върна при Юда и каза: Не я намерих, а и хората от онова място казаха: Тук не е имало посветена.

23 И Юда каза: Нека си държи нещата, да не станем за присмех. Ето, аз пратих това яре, но ти не я намери.

24 Около три месеца след това съобщиха на Юда и казаха: Снаха ти Тамар блудства, и ето, бременна е от блудството. А Юда каза: Изведете я да се изгори!

25 А когато я извеждаха, тя изпрати до свекъра си да му кажат: От човека, чиито са тези неща, съм бременна. Каза още: Познай, моля те, чии са този печат, този ширит и тази тояга.

26 И Юда ги позна и каза: Тя е по-права от мен, защото не я дадох на сина си Шела. И не я позна вече.

27 И когато дойде времето й да роди, ето, имаше близнаци в утробата й.

28 И като раждаше, едното протегна ръка и акушерката взе и върза червен конец на ръката му и каза: Този излезе пръв.

29 А като дръпна назад ръката си, ето, излезе брат му. И тя каза: Какъв пролом си отвори ти? Затова го нарекоха Фарес.

30 После излезе брат му, който имаше червения конец на ръката си, и него нарекоха Зара.

Continuar Lendo