Connect with us

Bíblia BULVEREN

Gênesis 40

1 След това виночерпецът и хлебарят на египетския цар се провиниха пред господаря си, египетския цар.

2 И фараонът се разгневи на двамата си придворни — началника на виночерпците и началника на хлебарите —

3 и ги сложи под стража в дома на началника на телохранителите, в крепостната тъмница, в мястото, където беше затворен Йосиф.

4 А началникът на телохранителите постави при тях Йосиф и той им слугуваше. И те останаха известно време в тъмницата.

5 И виночерпецът и хлебарят на египетския цар, които бяха затворени в крепостната тъмница, и двамата сънуваха сън, всеки видя съня си в същата нощ, всеки според както щеше да се тълкува сънят му.

6 И Йосиф влезе при тях сутринта и видя, че бяха смутени.

7 И попита придворните на фараона, които бяха заедно с него в тъмницата, в дома на неговия господар, и каза: Защо днес лицата ви са така скръбни?

8 А те му казаха: Сънувахме сън, а няма кой да го изтълкува. И Йосиф им каза: Тълкуванията не са ли от Бога? Моля ви, разкажете ми ги.

9 Тогава началникът на виночерпците разказа своя сън на Йосиф, и му каза: В съня ми, ето, лоза пред мен,

10 и на лозата имаше три пръчки, и се виждаше, като че напъпваше и цветовете й цъфтяха и гроздовете на лозата узряха.

11 А чашата на фараона беше в ръката ми. И взех гроздето, изстисках го в чашата на фараона и подадох чашата в ръката на фараона.

12 И Йосиф му каза: Ето значението му: трите пръчки са три дни.

13 След три дни фараонът ще издигне главата ти и ще те възстанови на службата ти, и ще поднасяш чашата в ръката на фараона, по предишното право, когато ти му беше виночерпец.

14 Но спомни си за мен, когато те постигне благополучието, моля те, окажи ми милост и спомени на фараона за мен, и ме избави от този дом.

15 Понеже наистина бях откраднат от еврейската земя, а и тук не съм сторил нищо, за да ме хвърлят в тази яма.

16 Като видя началникът на хлебарите, че той тълкуваше добре, каза на Йосиф: И аз сънувах, и ето, три кошници с бял хляб бяха на главата ми.

17 В най-горната кошница имаше всякакви ястия за фараона, приготвени от хлебаря, и птиците ги ядяха от кошницата на главата ми.

18 А Йосиф в отговор каза: Ето значението му: трите кошници са три дни.

19 След три дни фараонът ще издигне главата ти и ще те обеси на дърво, и птиците ще изкълват месата ти от теб.

20 И след три дни, на рождения си ден, фараонът направи угощение на всичките си слуги и издигна главата на началника на виночерпците и главата на началника на хлебарите между слугите си:

21 началника на виночерпците възстанови на службата му и той подаваше чашата в ръката на фараона,

22 а началника на хлебарите обеси, както им беше изтълкувал Йосиф.

23 А началникът на виночерпците не си спомни за Йосиф, а го забрави.

Continuar Lendo