Connect with us

Bíblia BULVEREN

Gênesis 7

1 Тогава ГОСПОД каза на Ной: Влез ти и целия ти дом в ковчега, защото теб видях праведен пред Мен в това поколение.

2 Вземи си по седем от всички чисти животни — мъжко и женското му; а от нечистите животни по две — мъжко и женското му;

3 също и от небесните птици по седем — мъжко и женско; за да опазиш от тях потомство по лицето на цялата земя.

4 Защото още седем дни, и Аз ще направя да вали дъжд по земята четиридесет дни и четиридесет нощи и ще изтребя от лицето на земята всичко, което съществува, което съм сътворил.

5 И Ной направи според всичко, което му заповяда ГОСПОД.

6 А Ной беше на шестстотин години, когато стана на земята потопът от водата.

7 И поради водите на потопа Ной, синовете му, жена му и жените на синовете му с него влязоха в ковчега.

8 От чистите животни и от нечистите животни, и от птиците, и от всичко, което се движи по земята,

9 влязоха две по две в ковчега при Ной, мъжко и женско, както Бог заповяда на Ной.

10 И след седем дни водите на потопа заляха земята.

11 В шестстотната година от живота на Ной, във втория месец, на седемнадесетия ден от месеца, в този ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните прозорци се отвориха.

12 И дъждът валя на земята четиридесет дни и четиридесет нощи.

13 В същия този ден влязоха в ковчега Ной и синовете на Ной, Сим, Хам и Яфет, и жената на Ной, и с тях трите жени на синовете му —

14 те и всичките животни според вида им, и всичкият добитък според вида му, и всички пълзящи животни, които пълзят по земята, според вида им, и всичките птици според вида им, всяка птица и всяко пернато.

15 Две по две от всяка плът, която има в себе си жизнено дихание, влязоха в ковчега при Ной.

16 И които влязоха, мъжко и женско от всяка плът, влязоха, както Бог му беше заповядал; и ГОСПОД затвори след него.

17 Четиридесет дни трая потопът на земята. И водите придойдоха и подеха ковчега, и той се повдигна над земята.

18 Водите се усилваха и прииждаха много на земята и ковчегът се носеше по повърхността на водите.

19 Водите се усилваха твърде много на земята, така че се покриха всичките високи планини, намиращи се под цялото небе.

20 Петнадесет лакътя над тях се издигнаха водите и планините се покриха.

21 И всяка плът, която се движеше по земята, умря — птици, добитък, зверове, всички пълзящи животни, които пълзят по земята, и всеки човек.

22 От всичко, което беше на сушата, всичко, което имаше в ноздрите си жизнено дихание, измря.

23 Всичко, съществуващо, което беше по лицето на земята, се изтреби — от човек до добитък, до пълзящи животни и небесни птици — изтребиха се от земята. Останаха само Ной и онези, които бяха с него в ковчега.

24 А водите се задържаха по земята сто и петдесет дни.

Continuar Lendo