Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 12

1 И ще кажеш в онзи ден: Ще Те славя ГОСПОДИ, защото ми се разгневи Ти, но гневът Ти се отвърна и Ти ме утеши.

2 Ето, Бог ми е спасение — ще се уповавам и няма да се боя, защото сила моя и песен моя е Господ БОГ и Той стана мое спасение.

3 И с веселие ще гребете вода от изворите на спасението.

4 И ще кажете във онзи ден: Славете ГОСПОДА, призовете Името Му, изявете сред народите делата Му, напомняйте, че Името Му е възвишено.

5 Пейте псалми на ГОСПОДА, защото извърши велики дела — нека бъде познато това по цялата земя.

6 Извикай и ликувай, сионска жителко, защото Светият Израилев е велик сред теб!

Continuar Lendo