Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 19

1 Пророчество, наложено за Египет: Ето, ГОСПОД язди на бърз облак и ще дойде в Египет. Египетските идоли ще потреперят от присъствието Му и сърцето на Египет ще се разтопи вътре в него.

2 И Аз ще надигна египтяни против египтяни и ще се бият всеки против брат си и всеки против ближния си, град против град, царство против царство.

3 И духът на Египет ще повехне в него и ще осуетя намеренията му. И ще се допитат до идолите и врачовете, до медиумите и спиритистите.

4 И ще предам египтяните в ръката на жесток господар и свиреп цар ще ги владее, заявява Господ БОГ на Войнствата.

5 И водите ще пресъхнат от морето, реката Нил ще пресекне и ще изсъхне.

6 Реките ще смърдят и египетските канали ще спаднат и ще пресекнат, рогозът и тръстиката ще повехнат.

7 Ливадите при канала, при устието на канала, и всичко посято край канала ще изсъхне, ще се разпилее и ще се изгуби.

8 И рибарите ще охкат, всички, които хвърлят въдица в канала, ще ридаят и които мятат мрежи във водата, ще чезнат;

9 и онези, които работят тънък лен и които тъкат висон, ще се посрамят.

10 И стълбовете му ще се строшат и всички надничари ще бъдат скръбни духом.

11 Наистина първенците на Цоан са безумни, мъдрите съветници на фараона; съветът им стана безсловесен. Как казвате на фараона: Аз съм син на мъдри, син на древни царе?

12 Тогава, къде са мъдреците ти? Нека ти заявят сега и нека разберат какво е решил ГОСПОД на Войнствата за Египет!

13 Първенците на Танис обезумяха, първенците на Мемфис се заблудиха и водачите на племената му измамиха Египет.

14 ГОСПОД смеси сред него дух на извращение; и те измамиха Египет във всичките му дела, както пиян залита в повръщането си.

15 И няма да има за Египет дело, което главата или опашката, палмовият клон или тръстиката да може да извърши.

16 В онзи ден Египет ще бъде като жени и ще трепери, и ще се бои от замахването на ръката на ГОСПОДА на Войнствата, с която Той замахва върху него.

17 И юдовата земя ще стане ужас за Египет; всеки, който си спомня за нея, ще се ужасява от намерението на ГОСПОДА на Войнствата, което Той реши против него.

18 В онзи ден ще има пет града в египетската земя, които ще говорят ханаански език и ще се кълнат в ГОСПОДА на Войнствата. Единият ще се нарича град Херес.

19 В онзи ден ще има олтар на ГОСПОДА сред египетската земя и стълб на ГОСПОДА при границата й.

20 И ще бъде за знамение и за свидетелство на ГОСПОДА на Войнствата в египетската земя, защото ще извикат към ГОСПОДА заради притеснителите и Той ще им изпрати спасител, и то велик, и ще ги избави.

21 И ГОСПОД ще стане познат на Египет и египтяните ще познаят ГОСПОДА в онзи ден; и ще Му служат с жертва и принос и ще направят на ГОСПОДА обрек, и ще го изпълнят.

22 И ГОСПОД ще порази Египет, ще порази и ще изцели; и те ще се обърнат към ГОСПОДА. И ще Го молят и Той ще ги изцели.

23 В онзи ден ще има път от Египет за Асирия. И асирийците ще дойдат в Египет и египтяните — в Асирия, и египтяните ще служат с асирийците.

24 В онзи ден Израил ще бъде трети с Египет и с Асирия, благословение сред земята,

25 когото ГОСПОД на Войнствата благославя, като казва: Благословен да бъде Моят народ Египет и делото на ръцете Ми Асирия, и наследството Ми Израил.

Continuar Lendo