Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 21

1 Пророчество, наложено за пустинята на морето: Както вихрушките се носят в южната страна, така идва разрушение от пустинята, от страшна земя.

2 Тежко видение ми се откри: Грабителят граби, опустошителят опустошава. Изкачи се, Еламе, обсади, Мидийо! Спрях всичките й въздишания.

3 Затова слабините ми са пълни с болка; мъки ме обзеха, като мъките на родилка. Сгърбен съм и не мога да чуя, смутен съм и не мога да видя.

4 Сърцето ми се смути, ужас ме обзе; полумракът, който пожелах, се обърна в ужас за мен.

5 Приготвят трапезата, стражата бди, ядат, пият! Станете, князе! Излъскайте щитове!

6 Защото така ми каза Господ: Иди, постави страж да известява, каквото види.

7 И видя впряг конници по двама, впряг магарета и впряг камили. И се вслуша внимателно, с голямо внимание,

8 и извика като лъв: Господарю мой, аз стоя постоянно на стражевата кула през деня и оставам на стражата си целите нощи.

9 Но, ето! Идва впряг, мъже, конници по двама! И проговори и каза: Падна, падна Вавилон, и всичките изваяни идоли на боговете му се строшиха на земята!

10 О, мой овършан народе и сине на хармана ми! Каквото чух от ГОСПОДА на Войнствата, Израилевия Бог, ви заявих.

11 Пророчество, наложено за Едом: Към мен вика един от Сиир: Стражо, колко е часът на нощта? Стражо, колко е часът на нощта?

12 Стражът каза: Утрото иде, а също и нощта. Ако ще питате, питайте; върнете се, елате.

13 Пророчество, наложено за Арабия: В гората на Арабия ще пренощувате, дедански кервани.

14 Донесете вода да посрещнете жадния, жители на теманската земя, посрещнете бежанеца с хляб.

15 Защото побягнаха от мечовете, от изтегления меч, от опънатия лък и от тежестта на войната.

16 Защото така ми каза Господ: За една година, каквито са годините на наемник, ще изчезне цялата слава на Кидар.

17 И останалият брой на стрелците, на силните мъже на синовете на Кидар, ще бъде малък, защото ГОСПОД, Израилевият Бог, изговори това.

Continuar Lendo