Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 22

1 Пророчество, наложено за долината на видението: Какво ти е сега, че си се качил целият на покривите,

2 ти, пълен с викове, шумен граде, ликуващ граде? Твоите убити не са убити с меч, нито са умрели в бой.

3 Всичките ти първенци побягнаха заедно, без лък бяха вързани. Всички намерени в теб бяха вързани заедно, надалеч бяха побягнали.

4 Затова казах: Отвърнете се от мен, ще плача горчиво! Не се трудете да ме утешавате за опустошението на дъщерята на народа ми.

5 Защото в долината на видението е ден на смут и потъпкване и объркване от Господа, БОГА на Войнствата; събарят се стените и викът отеква към планините.

6 И Елам взе колчан с колесници, с мъже и конници, и Кир оголи щит.

7 И избраните ти долини се напълниха с колесници и конниците се строиха срещу портата.

8 И той вдигна покривалото на Юда; и в онзи ден ти погледна към оръжията в къщата "Ливанска гора".

9 И видяхте проломите на Давидовия град, че са много, и събрахте водите на долния водоем,

10 преброихте и къщите на Ерусалим и развалихте къщите, за да укрепите стената,

11 направихте и хранилище между двете стени за водата на стария водоем — но не обърнахте внимание на Онзи, който направи това, и не погледнахте към Онзи, който го е приготвил отдавна.

12 В онзи ден Господ, БОГ на Войнствата ви призова на плач и на жалеене, на обръсване на главата и на опасване с вретище.

13 Но, ето, радост и веселие, клане на говеда и клане на овце, ядене на месо и пиене на вино! Да ядем и да пием, защото утре ще умрем!

14 И се откри в ушите ми от ГОСПОДА на Войнствата: Наистина това беззаконие няма да се очисти от вас, докато умрете, казва Господ, БОГ на Войнствата.

15 Така казва Господ, БОГ на Войнствата: Иди, влез при този управител, при Шевна, който е над дома и кажи:

16 Какво имаш тук и кого имаш тук, че си изсичаш тук гроб? ПрЁви си гроб на високо, изсича си в камъка жилище!

17 Ето, ГОСПОД ще те захвърли с мъжко захвърляне и като те обвие здраво,

18 силно ще те свие на кълбо и ще те метне като топка в широка земя. Там ще умреш и там ще бъдат славните ти колесници, ти, срам за дома на господаря си!

19 Ще те отхвърля от чина ти и той ще те свали от положението ти.

20 В онзи ден ще извикам слугата си Елиаким, сина на Хелкия,

21 и ще го облека в твоето облекло и ще го стегна с твоя пояс и ще предам твоята власт в ръката му, и той ще бъде баща на ерусалимските жители и на юдовия дом.

22 И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом; той ще отваря, и никой няма да затваря; и ще затваря, и никой няма да отваря.

23 И ще го забия като колче на твърдо място и той ще бъде славен престол на бащиния си дом.

24 И на него ще окачат цялата слава на бащиния му дом, синове и внуци, всички малки съдове, от съдове като чаши до всички съдове като мехове.

25 В онзи ден, заявява ГОСПОД на Войнствата, забитото на твърдо място колче ще се махне и ще се отреже, и ще падне, и товарът, който беше на него, ще се срине; защото ГОСПОД изговори това.

Continuar Lendo