Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 23

1 Пророчество, наложено за Тир: Ридайте, тарсийски кораби, защото той е разрушен, няма къща, няма вход. От земята Китим им се извести това.

2 Млъкнете, жители на крайбрежието! Напълниха те сидонските търговци, които минават през морето.

3 И по големи води идваше житото на Сихор, жетвата на реката Нил беше доходът й; и тя беше източник на печалба за народите.

4 Засрами се, Сидоне, защото морето проговори, морската крепост каза: Не съм в болки, нито раждам, нито младежи отхранвам, нито девойки отглеждам.

5 Когато се чуе това в Египет, ще потреперят от известието за Тир

6 Заминете за Тарсис, ридайте жители на крайбрежието!

7 Това ли е вашият весел град, чийто произход е от древни времена? Краката му ще го отнесат далеч да живее като чужденец.

8 Кой реши това против Тир, който раздаваше корони, чиито търговци бяха князе, чиито търговци бяха знаменитите на земята?

9 ГОСПОД на Войнствата реши това, за да посрами гордостта на всяка слава и да унизи всичките знаменити на земята.

10 Залей земята си като реката Нил, тарсийска дъще — няма вече пояс.

11 Господ простря ръката Си над морето, потресе царства; ГОСПОД заповяда за Ханаан да се съборят крепостите му.

12 И каза: Няма да се радваш вече, угнетена девице, сидонска дъще! Стани, иди в Китим, но и там няма да имаш почивка.

13 Ето земята на халдейците; този народ не съществуваше — асириецът го основа за жители на пустинята — издигнаха се обсадните му кули, събориха се дворците му, обърнат беше в развалини.

14 Ридайте, тарсийски кораби, защото запустя крепостта ви.

15 И в онзи ден Тир ще бъде забравен седемдесет години, като годините на един цар. А след седемдесет години с Тир ще стане, както в песента на блудницата:

16 Вземи арфа, обиколи града, забравена блуднице; свири сладко, пей много песни, за да си спомнят за теб.

17 И след седемдесет години ГОСПОД ще посети дъщерята на Тир; и тя ще се върне към печалбата си и ще блудства с всички земни царства по лицето на света.

18 Но доходът и печалбата й ще се посветят на ГОСПОДА, няма да се трупат и няма да се съхраняват, защото търговията й ще бъде за живеещите пред ГОСПОДА, за да ядат до насищане и да имат великолепни дрехи.

Continuar Lendo