Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 3

1 Защото, ето, Господ, ГОСПОД на Войнствата, ще отнеме от Ерусалим и от Юда подпората и подкрепата, всяка подпора от хляб и всяка подпора от вода,

2 силен и воин, съдия и пророк, и врач, и старец,

3 петдесетоначалник и почитан, и съветник, и изкусен майстор и умел баяч.

4 И ще им дам момчета за князе и деца ще владеят над тях.

5 И народът ще бъде потискан — човек от човека и всеки от ближния си. Момчето ще се големее против стареца и нищожният против почитания.

6 Когато човек улови брат си в бащиния си дом, и каже: Ти имаш дреха, стани ни началник, и нека това разорено място да бъде под твоята ръка! —

7 в онзи ден той ще надигне глас, ще каже: Не ща да стана изцелител, защото в къщата ми няма нито хляб, нито дреха. Не ме поставяйте началник на народа.

8 Защото Ерусалим рухна, Юда падна, понеже езикът им и делата им са противни на ГОСПОДА и дразнят славните Му очи.

9 Изразът на лицето им свидетелства против тях; заявяват явно своя грях, като Содом, не го и крият. Горко на душата им, защото сами на себе си направиха зло!

10 Кажете на праведния, че ще му бъде добре, защото ще ядат плода на деянията си.

11 Горко на безбожния, зле ще му бъде, защото делата на ръцете му ще му се отплатят.

12 Народът Ми — деца го угнетяват и жени над него властват. Народе Мой, водачите ти заблуждават и объркаха пътя, по който ходиш.

13 ГОСПОД застава на съд и стои да съди народи.

14 ГОСПОД ще влезе в съд със старейшините на народа Си и с князете му. И ще им каже: Вие опустошихте лозето! Ограбеното от сиромаха е в къщите ви!

15 Защо смазвате народа Ми и смилате лицата на сиромасите? — заявява Господ, ГОСПОД на Войнствата.

16 И ГОСПОД каза: Понеже сионските дъщери са горди и ходят с надигната шия и с безсрамни очи, ходят съблазнително и подрънкват с гривните на краката си,

17 затова Господ ще оплешиви темето на сионските дъщери и ГОСПОД ще открие срама им.

18 В онзи ден ГОСПОД ще отнеме славата на дрънкулките, слънчицата и луничките,

19 обиците и гривните и тънките воали,

20 и панделките, и верижките на глезените, и поясите, и шишенцата за благоухания, и амулетите,

21 и пръстените, и обиците на носа,

22 разкошните дрехи и наметалата, и шаловете, и кесиите,

23 огледалата и тънките ризи, тюрбаните и покривалата.

24 И вместо благоухание ще има гнилота, вместо пояс — въже, вместо накъдрени коси — плешивост, вместо нагръдник — опасано вретище, и изгаряне — наместо красота.

25 Мъжете ти от меч ще паднат и силните ти — във война.

26 И портите й ще въздишат и ще плачат; и тя ще седи опустошена на земята.

Continuar Lendo