Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 31

1 Горко на онези, които слизат в Египет за помощ и се надяват на коне, и се уповават на колесници, понеже са много, и на конници, защото са много силни, а не гледат на Светия Израилев и не търсят ГОСПОДА!

2 Но и Той също е мъдър; ще докара зло и думите Си няма да оттегли, а ще стане против дома на злите и против помощта на вършещите беззаконие.

3 А египтяните са хора, а не Бог и конете им са плът, а не дух. И ГОСПОД ще простре ръката Си и онзи, който помага, ще се спъне, и онзи, на когото помага, ще падне; всички заедно ще се изличат.

4 Защото така ми каза ГОСПОД: Както ръмжи над лова си лъвът, младият лъв, срещу когото се свикват множество овчари, и не се плаши от гласа им, и не се отдръпва пред шума им, така ГОСПОД на Войнствата ще слезе, за да воюва за хълма Сион и за неговото възвишение.

5 Както птиците пърхат над своите пилета, така ГОСПОД на Войнствата ще защити Ерусалим; ще го защити и спаси, ще го пощади и избави.

6 Върнете се към Този, от когото израилевите синове дълбоко отстъпиха!

7 Защото в онзи ден всеки човек ще захвърли сребърните си идоли и златните си идоли, които вашите ръцете ви направиха за грях.

8 Тогава асириецът ще падне от меч не на мъж и меч не на човек ще го унищожи. И той ще побегне от меча и младежите му ще станат принудителни работници.

9 И канарата му ще премине от страх, и князете му ще се разтреперят от знамето, заявява ГОСПОД, чийто огън е в Сион и огнището Му в — Ерусалим.

Continuar Lendo