Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 32

1 Ето, един цар ще царува с правда и князете ще управляват с правосъдие,

2 и един човек ще бъде като заслон от вятър и като прибежище от буря, като водни потоци в сухо място, като сянка от огромна канара в жадна земя.

3 Очите на виждащите няма да бъдат помрачени и ушите на слушащите ще внимават.

4 И сърцето на безразсъдните ще разбере знание и езикът на заекващите ще говори бързо и ясно.

5 Безумният няма вече да се нарича благороден и сребролюбецът няма вече да се казва щедър;

6 защото безумният говори безумно и сърцето му работи беззаконие, за да върши безбожие и да говори заблуда против ГОСПОДА, за да остави празна душата на гладния и да отнеме питието на жадния.

7 А на сребролюбеца средствата са зли, той замисля коварства, за да погуби сиромаха с лъжливи думи дори когато бедният говори правда.

8 А благородният замисля благородни неща и ще стои в благородни неща.

9 Станете, вие безгрижни жени, и чуйте гласа ми; вслушайте се в говоренето ми, вие нехайни дъщери!

10 След ден и година ще бъдете ужасени, вие нехайни, защото гроздоберът ще се изгуби, беритбата няма да дойде.

11 Треперете, вие безгрижни, ужасявайте се, вие нехайни! Съблечете се и се оголете, и опашете хълбоците си с вретище!

12 Ще се бият в гърди за приятните поля, за плодородните лозя.

13 На земята на народа ми ще растат тръни и бодливи храсталаци, а и върху всички къщи на веселие в ликуващия град;

14 защото дворецът е изоставен, шумният град е напуснат, крепостта и кулата са пещери до века, радост за диви магарета, пасбище за стада —

15 докато Духът се излее на нас от висините и пустинята стане плодородно поле, а плодородното поле се счете като гора.

16 Тогава правосъдие ще се засели в пустинята и правда ще обитава в плодородното поле.

17 И делото на правдата ще бъде мир и действието на правдата ще бъде покой и сигурност до века.

18 И Моят народ ще обитава в мирно заселище, в сигурни жилища, и в спокойни места за почивка.

19 Но ще вали градушка при падането на гората и градът съвсем ще се сниши.

20 Блажени вие, които сеете при всяка вода и изпращате навред крака на вола и магарето!

Continuar Lendo