Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 35

1 Пустинята и сухата земя ще се развеселят и степта ще се зарадва и ще разцъфти като крем.

2 Ще цъфти изобилно и ще се радва, дори с ликуване и песни. Славата на Ливан й е дадена, великолепието на Кармил и Сарон. Те ще видят славата на ГОСПОДА, великолепието на нашия Бог.

3 Укрепете немощните ръце и утвърдете отслабналите колена.

4 Кажете на онези, които са с уплашено сърце: Укрепете се! Не бойте се! Ето, вашият Бог идва с отмъщение, с Божия отплата; Той ще дойде и ще ви спаси!

5 Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат,

6 тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее радостно, защото в пустинята ще избликнат води и в степта — потоци.

7 И миражът ще стане на езеро и жадната земя — на водни извори. В жилището на чакалите, където лежаха, ще има зеленина с тръстика и рогоз.

8 И там ще има улица и път и той ще се нарече път на светостта. Нечистият няма да мине по него, а ще бъде само за тях. Който върви по пътя, дори и глупавите, няма да се заблуждават.

9 Лъв няма да има там и хищен звяр няма да се изкачи по него, няма да се намери там, а изкупените ще ходят по него.

10 Откупените на ГОСПОДА ще се върнат и ще дойдат в Сион с ликуване; вечна радост ще бъде на главата им, ще придобият веселие и радост, а скръб и въздишане ще побягнат.

Continuar Lendo