Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 4

1 И в онзи ден седем жени ще се хванат за един мъж и ще казват: Ще ядем своя си хляб и ще обличаме своите си дрехи, нека само се наричаме с твоето име — ти отнеми нашия срам!

2 В онзи ден издънката ГОСПОДНА ще бъде за красота и за слава, и плодът на земята — за гордост и великолепие за избавените на Израил.

3 И останалият в Сион народ и оцелелият в Ерусалим ще се нарече свят — всеки, който е записан в Ерусалим за живот,

4 когато Господ измие нечистотата на сионските дъщери и очисти кръвта на Ерусалим отсред него, чрез дух на съд и чрез дух на изгаряне.

5 И над всяко място на хълма Сион и над събранията му, ГОСПОД ще създаде облак и дим денем и блясък на пламтящ огън нощем, защото ще има покрив над цялата слава.

6 И ще има заслон да засенява от пека денем, и за прибежище и защита от буря и от дъжд.

Continuar Lendo