Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 52

1 Събуди се, събуди се, облечи се със силата си, Сионе! Облечи великолепните си дрехи, Ерусалиме, свети граде, защото повече няма да влезе в теб необрязан и нечист.

2 Отърси се от праха; стани, седни Ерусалиме! Освободи се от връзките на шията си, пленена дъще сионска!

3 Защото така казва ГОСПОД: Продадохте се за нищо и без пари ще бъдете изкупени.

4 Защото така казва Господ БОГ: Отначало народът Ми слезе в Египет, за да живее там като чужденец; и асирийците го потискаха без причина.

5 И сега, какво имам тук, заявява ГОСПОД, понеже народът Ми е взет за нищо? Властниците му беснеят, говори ГОСПОД, и Името Ми непрестанно, цял ден се хули.

6 Затова народът Ми ще познае Моето Име; затова в онзи ден ще познае, че Аз съм, който говоря — ето Ме!

7 Колко са прекрасни върху планините краката на онзи, който благовества, който проповядва мир, който благовества добро, който проповядва спасение, който казва на Сион: Твоят Бог царува!

8 Гласът на стражите ти! Издигат глас, заедно викат от радост, защото виждат ясно с очите си как ГОСПОД се връща в Сион.

9 Тържествувайте, запейте заедно, ерусалимски развалини, защото ГОСПОД утеши народа Си, изкупи Ерусалим!

10 ГОСПОД откри святата Си мишца пред очите на всичките народи. И всички земни краища ще видят спасението от нашия Бог.

11 Оттеглете се, оттеглете се, излезте оттам, не се допирайте до нечисто! Излезте отсред него, очистете се, вие, които носите съдовете ГОСПОДНИ!

12 Защото няма да излезете набързо, нито ще си отидете бегом, защото ГОСПОД ще върви пред вас и Израилевият Бог ще ви бъде задна стража.

13 Ето, Слугата Ми ще благоуспее, ще се извиси и издигне, и възвеличи твърде много.

14 Както мнозина бяха ужасени от Теб — толкова беше обезобразен видът Му, повече от който и да било човек, и изгледът Му — от който и да било от човешките синове —

15 така Той ще удиви много народи; царе ще затворят устата си пред Него, защото ще видят онова, което не им е било разказано, и ще разберат онова, което не са чули.

Continuar Lendo