Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 61

1 Духът на Господ БОГ е на Мен, защото ГОСПОД Ме е помазал да благовествам на бедните; изпратил Ме е да превържа съкрушените по сърце, да проглася освобождение на пленниците и отваряне на затвора на вързаните;

2 да проглася благоприятната ГОСПОДНА година и деня на възмездието от нашия Бог; да утеша всички наскърбени;

3 да наредя за наскърбените в Сион; да им дам венец вместо пепел, масло на радост — вместо плач, облекло на хваление — вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от ГОСПОДА за Негова прослава.

4 И ще се съградят древните развалини, ще се издигнат отдавна запустелите места и ще се обновят пустите градове, запустели от много поколения.

5 Чужди ще стоят и ще пасат стадата ви и чужденци ще бъдат ваши орачи и ваши лозари.

6 А вие ще се наречете свещеници на ГОСПОДА, ще ви казват служители на нашия Бог. Ще ядете богатството на народите и ще влезете в тяхната слава.

7 Вместо срама си ще получите двойно и вместо позора си ще ликуват в своя дял. Затова в земята си ще притежават двойно, ще имат вечна радост.

8 Защото Аз, ГОСПОД, обичам правосъдие, мразя грабителство с неправда. И ще им дам наградата им с вярност и ще сключа с тях вечен завет.

9 Потомството им ще бъде познато между народите и издънките им — между племената. Всички, които ги гледат, ще ги познаят, че те са род, благословен от Бога.

10 Ще се веселя много в ГОСПОДА, душата ми ще се радва в моя Бог, защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда, като младоженец, украсен с венец като първосвещеник, и като невяста, накитена с украшенията си.

11 Защото, както земята произвежда растенията си, и както градина прави да расте посятото в нея, така Господ БОГ ще направи правдата и хвалата да израснат пред всичките народи.

Continuar Lendo