Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 8

1 И ГОСПОД ми каза: Вземи си една голяма дъска и напиши на нея четливо: За Махер-Шалал-Хаш-Баз.

2 И аз си взех верни свидетели, свещеника Урия и Захария, сина на Еверехия.

3 И се приближих при пророчицата и тя забременя и роди син. И ГОСПОД ми каза: Наречи го Махер-Шалал-Хаш-Баз;

4 защото преди да се научи момчето да вика: Татко мой! — и: Майко моя! — богатството на Дамаск и плячката на Самария ще бъдат занесени пред асирийския цар.

5 И ГОСПОД продължи да ми говори и каза:

6 Понеже този народ презря тихо течащите води на Силоам и се радва на Расин и на сина на Ромелия,

7 затова, ето, ГОСПОД довежда върху тях силните и големи води на реката Ефрат, асирийския цар и цялата му слава. И той ще излезе от всичките си корита и ще прелее над всичките си брегове.

8 Ще нахлуе в Юда, ще залее и ще наводни, ще стигне до гуша, и разперените му криле ще изпълнят ширината на земята ти, Емануиле.

9 Съюзете се народи, бъдете съкрушени! И чуйте всички от далечините на земята! Опашете се и бъдете съкрушени! Опашете се и бъдете съкрушени!

10 Кройте план, но той ще се осуети; говорете дума, но тя няма да стане, защото Бог е с нас.

11 Защото така ми говори ГОСПОД, като ръката Му ме сграбчи, като ме научи да не ходя в пътя на този народ и каза:

12 Не наричайте заговор всичко, което този народ нарича заговор; и от това, от което те се боят, не се бойте и не треперете.

13 ГОСПОДА на Войнствата — Него осветете, от Него се бойте и от Него треперете.

14 И Той ще бъде за светилище, но и за камък на препъване и за канара на съблазън за двата израилеви дома, за мрежа и за примка на ерусалимските жители.

15 И мнозина от тях ще се спънат, ще паднат и ще бъдат съкрушени, ще се впримчат и ще бъдат уловени.

16 Вържи свидетелството, запечатай закона между учениците Ми.

17 И аз ще чакам ГОСПОДА, който крие лицето Си от якововия дом, и на Него ще се надявам.

18 Ето, аз и децата, които ми е дал ГОСПОД за знамения и за чудеса в Израил от ГОСПОДА на Войнствата, който обитава на хълма Сион.

19 И когато ви кажат: Допитвайте се до медиумите и до спиритистите, които шепнат и мърморят, отговорете: Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Да се допита ли до мъртвите за живите?

20 Да се върнат при закона и свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма за тях зазоряване.

21 И ще минат през тази земя тежко притискани и изгладнели; и когато огладнеят, ще негодуват и ще злословят царя си и Бога си. И ще погледнат нагоре,

22 после ще се взрат в земята, и ето, скръб и тъмнина, и мъчителен мрак, и ще бъдат отхвърлени във тъмнината.

Continuar Lendo