Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jó 19

1 Тогава Йов отговори и каза:

2 Докога ще измъчвате душата ми и с думи ще ме съкрушавате?

3 Вече десет пъти стана да ме укорявате, не се срамувате да ме обиждате.

4 И ако наистина съм съгрешил, грешката ми с мен остава.

5 Ако наистина ще се големеете против мен и ще хвърляте против мен позора ми,

6 знайте тогава, че Бог е изкривил правото ми и с мрежата Си ме е заобиколил.

7 Ето, аз викам: Неправда! — но няма кой да ме чуе; крещя за помощ, но няма правосъдие.

8 Той е преградил пътя ми, така че не мога да мина, и е сложил тъмнина в пътеките ми.

9 Съблякъл ме е от славата ми и е отнел венеца от главата ми.

10 Отвсякъде ме съкрушава и аз преминавам; и е изкоренил надеждата ми като дърво.

11 Разпалил е и яростта Си против мен, счита ме като един от враговете Си.

12 Полковете Му настъпват заедно и построяват пътя си срещу мен, разполагат се на стан около шатрата ми.

13 Отдалечил е от мен братята ми и познатите ми напълно се отчуждиха от мен.

14 Роднините ми ме оставиха и близките ми ме забравиха.

15 Домашните ми и слугините ми ме считат за чужд, в очите им съм чужденец.

16 Викам слугата си, но той не отговаря, моля го с устата си.

17 Дъхът ми е противен на жена ми и молбите ми — на децата на майчината ми утроба.

18 Дори и малките деца ме презират, ставам и те говорят против мен.

19 Всичките ми близки се отвращават от мен и онези, които обичам, се обърнаха против мен.

20 Костите ми залепват за кожата ми и плътта ми, отървах се само с кожата на зъбите си.

21 Съжалете ме, съжалете ме, вие, приятели мои, защото Божията ръка до мен се допря!

22 Защо ме преследвате като Бог и не се насищате с плътта ми?

23 О, да се напишеха думите ми! Да се запишеха в книга!

24 Да бяха издълбани на скала навеки с желязна писалка и олово!

25 Защото зная, че е жив Изкупителят ми, и че в последното време ще застане на земята.

26 И след като изтлее кожата ми, пак от плътта си ще видя Бога,

27 когото сам аз ще видя и моите очите ще гледат, но не като чужденец. Вътрешностите ми вътре в мен топят се.

28 Като казвате: Как ще го гоним? — и че коренът на това се намира в мен —

29 тогава бойте се от меча, защото гневът носи наказанието на меча, за да познаете, че има съд.

Continuar Lendo