Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jó 25

1 Тогава шуахецът Валдад отговори и каза:

2 Власт и страх са с Него; Той установява мир във висините Си.

3 Имат ли брой войнствата Му? И над кого не се издига светлината Му?

4 И как може човек да бъде праведен пред Бога? Как може роденият от жена да е чист?

5 Ето дори луната не свети и звездите не са чисти в очите Му —

6 колко по-малко човек, който е червей, и човешкият син, който е червейче!

Continuar Lendo