Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jó 36

1 Тогава Елиу продължи и каза:

2 Потърпи ме малко и аз ще ти разкажа, че има още думи за Бога.

3 Ще донеса знанието си отдалеч и ще отдам правда на Създателя си.

4 Защото думите ми наистина не са лъжа, един съвършен в знание е при теб.

5 Ето, Бог е мощен, но не презира никого, мощен е в сила на мъдрост.

6 Той не пази живота на безбожния, а въздава правосъдие на сиромасите.

7 Не оттегля очите Си от праведните, а ги слага да седят с царе на престола завинаги и те са възвисени.

8 И ако са вързани с вериги, хванати с въжетата на скръб,

9 тогава Той им изявява делата им и престъпленията им — че са се възгордели.

10 Отваря и ухото им за наставление и заповядва да се върнат от греха.

11 Ако те послушат и Му служат, ще свършат дните си в благополучие, годините си в удоволствия.

12 Но ако не послушат, от меч ще загинат, ще умрат без знание.

13 А лицемерните по сърце натрупват гняв и не викат за помощ, когато Той ги връзва.

14 Душата им умира в младост и животът им — сред посветените блудници.

15 Той избавя скръбния в скръбта му и в бедствие ушите им отваря.

16 Така и тебе би извел от притеснение в широко място, дето няма теснота; и предлаганото на трапезата ти би било пълно с тлъстина.

17 Но ти си изпълнен със съда на безбожните, съд и правосъдие ще те постигнат.

18 Понеже има ярост, внимавай да не те подмами да се подиграеш!

19 Богатствата ти и всички усилия на мощта ти ще те опазят ли от бедствието?

20 Не копней за нощта, когато хората се отсичат на мястото си.

21 Внимавай! Не се обръщай към беззаконието, защото пред скръбта това си предпочел.

22 Ето, Бог е възвишен в мощта Си, кой поучава като Него?

23 Кой Му е предписал пътя Му и кой ще каже: Вършиш беззаконие?

24 Помни да възвеличаваш Неговото дело, което хората възпяват.

25 Всеки човек го вижда, смъртният го гледа отдалеч.

26 Ето, Бог е велик, и ние не Го познаваме; и броят на годините Му е неизследим.

27 Защото Той привлича водните капки, които валят като дъжд от мъглата Му,

28 които облаците изпускат и изливат върху многото хора.

29 Може ли някой да разбере разпростирането на облаците и гърмежите на скинията Му?

30 Ето, Той разпръсва около Себе Си светлината Си и покрива морските дъна,

31 защото чрез тях съди народите, дава храна в изобилие.

32 Въоръжава ръцете Си със светкавицата и й заповядва къде да удари.

33 Шумът й известява за това, а също и добитъкът — за надигащата се буря.

Continuar Lendo