Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jó 38

1 Тогава ГОСПОД отговори на Йов от бурята и каза:

2 Кой е този, който помрачава съвета Ми с думи без знание?

3 Препаши сега кръста си като мъж. Аз ще те питам, а ти Ме поучавай!

4 Къде беше ти, когато полагах основите на земята? Изяви, ако имаш разум!

5 Кой определи мерките й? Кажи, ако знаеш! Или кой опъна мерителна връв върху нея?

6 На какво се закрепиха основите й? Или кой положи крайъгълния й камък,

7 когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божи синове възклицаваха от радост?

8 А кой затвори морето с врати, когато избликна и излезе от утробата;

9 когато го облякох с облак и го пових с мъгла;

10 когато му определих Моята граница и поставих лостове и порти;

11 когато казах: Дотук ще идваш, и по-нататък — не, дотук ще спира гордостта на вълните ти?

12 В дните си заповядал ли си на утрото и показал ли си на зората мястото й,

13 за да обхване краищата на земята и да се отърсят от нея безбожните?

14 Тя се променя като глина под печат и всички неща по земята стоят като в дреха.

15 А светлината на безбожните се отнема от тях и издигнатата ръка се строшава.

16 Проникнал ли си до изворите на морето? Или ходил ли си да изследваш бездната?

17 Открили ли са ти се портите на смъртта и видял ли си портите на смъртната сянка?

18 Познал ли си широчината на земята? Кажи, ако знаеш всичко това!

19 Кой е пътят към обиталището на светлината? И на тъмнината — къде е мястото й,

20 за да я заведеш в предела й, да познаваш пътеките до дома й?

21 Ти знаеш, защото тогава си роден и е голям броят на дните ти!

22 Влизал ли си в съкровищниците на снега, или виждал ли си съкровищниците на градушката,

23 които съм запазил за времето на скръб, за деня на бой и война?

24 Кой е пътят, по който се разделя светлината и източният вятър се разпръсва по земята?

25 Кой отваря потоци за дъждовния порой или път за светкавицата,

26 за да навали над безлюдна земя, над пустиня, където няма човек,

27 за да насити пустата и запустяла земя и да направи да поникне нежна трева?

28 Дъждът има ли баща? Или кой е родил капките на росата?

29 От чия утроба излиза ледът и кой ражда сланата небесна?

30 Водите се втвърдяват като камък и повърхността на бездната замръзва.

31 Можеш ли да вържеш връзките на Плеядите или да развържеш въжетата на Орион?

32 Можеш ли да изведеш съзвездията на времето им или да водиш Мечката със малките й?

33 Познаваш ли законите на небесата? Можеш ли да наредиш господството им над земята?

34 Можеш ли да издигнеш гласа си до облаците, така че да те покрие изобилие от вода?

35 Можеш ли да изпратиш светкавици, така че да отидат и да ти кажат: Ето ни?

36 Кой е сложил мъдрост вътре във човека и кой е дал на сърцето му разум?

37 Кой преброява облаците с мъдрост и излива небесните мехове,

38 за да се слегне пръстта, да се втвърди и буците да се слепят ведно?

39 Ще уловиш ли лов за лъвицата и ще заситиш ли глада на малките лъвчета,

40 когато се свиват в бърлогите си и лежат в леговищата си да дебнат?

41 Кой приготвя за враната храната й, когато малките й викат към Бога и се скитат без храна?

Continuar Lendo