Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jó 39

1 Знаеш ли времето, когато раждат дивите кози по канарите? Забелязваш ли кога раждат кошутите?

2 Броиш ли колко месеца изпълват и знаеш ли времето на раждането им?

3 Навеждат се, раждат малките си, от болките си се освобождават.

4 Малките им заякват, растат в полето, излизат и не се връщат при тях.

5 Кой е пуснал на свобода дивото магаре и е развързал връзките на дивия осел,

6 за когото съм направил пустинята за дом и солената земя за негово жилище?

7 То се присмива на градския шум, не чува виковете на водача.

8 Планините, които обикаля, са негово пасбище и търси всякаква зеленина.

9 Ще иска ли да ти работи дивото говедо, или ще пренощува ли в яслите ти?

10 Ще впрегнеш ли дивото говедо с въжета на браздата и ще браносва ли то долините след теб?

11 Ще му се довериш ли, защото силата му е голяма, и ще повериш ли труда си на него?

12 Ще разчиташ ли на него да ти прибере реколтата, да я събере в хармана ти?

13 Весело пляскат крилата на камилоптицата — те крила и пера на щъркел ли са?

14 Защото тя оставя яйцата си на земята и ги топли в пръстта,

15 и забравя, че крак може да ги смаже, или че див звяр може да ги стъпче.

16 С малките си се държи жестоко, като че не са нейни; труди се напразно и не я е грижа,

17 понеже Бог я е лишил от мъдрост, не й е разум отредил.

18 Във времето, когато се изправи, тя се присмива на коня и на ездача му.

19 Ти ли си дал сила на коня и облякъл шията му с грива?

20 Ти ли го караш да скача като скакалец? Неговото великолепно пръхтене е ужасно.

21 Рови с крак в долината и ликува в силата си; излиза срещу оръжията;

22 присмива се на страха и не се бои, нито се обръща назад от меча;

23 тулът дрънчи срещу него, острие на копие и ятаган.

24 С буйство и ярост той препуска по земята и не спира при гласа на тръбата.

25 Щом засвири тръбата, той казва: О-хо! — и отдалеч подушва боя, гръмовния зов на военачалниците и бойния вик.

26 Чрез твоя разум ли лети нагоре ястребът, простирайки крилете си на юг?

27 При твоята заповед ли се издига орелът и прави гнездото си нависоко?

28 Той живее на канарите, обитава на скалисти зъбери и непристъпни места.

29 Оттам съзира плячката, очите му я виждат отдалеч.

30 Малките му също смучат кръв, и където има убити, там е той.

Continuar Lendo