Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jó 40

1 Тогава ГОСПОД отговори на Йов и каза:

2 Укорителят ще спори ли със Всемогъщия? Който порицава Бога, нека отговори на това!

3 Тогава Йов отговори на ГОСПОДА и каза:

4 Ето, нищожен съм — що мога да Ти отговоря? Слагам ръката си на устата си.

5 Веднъж говорих, и да отговарям няма; и два пъти, но няма да прибавя.

6 Тогава ГОСПОД отговори на Йов от бурята и каза:

7 Препаши сега кръста си като мъж! Аз ще те питам, а ти ме поучавай!

8 Ще отмениш ли даже Моя съд — ще осъдиш Мен, за да се оправдаеш?

9 Или имаш ръка като Бога и можеш с глас да гърмиш като Него?

10 Украси се сега с превъзходство и величие, облечи се с чест и достойнство.

11 Излей пороя на гнева си, виж всеки горделив и го смири.

12 Виж всеки горделив и го сниши, стъпчи безбожните на мястото им.

13 Скрий ги заедно в пръстта, затвори лицата им на скрито място.

14 Тогава и Аз ще те похваля, че твоята десница може да те спаси.

15 Погледни сега веемота който съм направил заедно с теб. Яде трева като вол.

16 Ето, в слабините му е силата му и мощта му — в мускулите на корема му.

17 Накланя опашката си като кедър, жилите на бедрата му са оплетени здраво.

18 Костите му са като бронзови цеви, ребрата му са като железни лостове.

19 Той е първият плод на Божиите пътища; който го е направил, той може да доближи до него меча си.

20 Наистина планините му носят храна и там играят всички полски зверове.

21 Под сенчести дървета ляга, в скривалището на тръстики и блата.

22 Сенчести дървета със сянката си го покриват, върбите при потока го заобикалят.

23 Ако се разлее река, той не бърза да бяга, не го е грижа, ако и Йордан да се устреми в устата му.

24 Може ли някой да го хване, докато гледа, да прободе носа му с примка?

Continuar Lendo