Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jó 9

1 Тогава Йов отговори и каза:

2 Наистина, зная, че това е така, но как може смъртен човек да се оправдае пред Бога?

3 Ако поиска да спори с Него, няма да може да Му отговори едно на хиляда.

4 Той е мъдър по сърце и мощен по сила — кой се е закоравил против Него и е останал невредим?

5 Той премества планините, без да разберат, преобръща ги в гнева Си.

6 Той поклаща земята от мястото й и стълбовете й треперят.

7 Той заповядва на слънцето и то не изгрява и запечатва звездите.

8 Той сам простира небесата и стъпва по височините на морето.

9 Той прави Мечката, Орион и Плеядите, и стаите на юга.

10 Той върши велики неизследими неща и безбройни чудеса.

11 Ето, минава край мен и не Го виждам; преминава и не Го усещам.

12 Ако грабне, кой ще Му попречи? Кой ще Му каже: Какво правиш?

13 Бог няма да отвърне Своя гняв; горделивите помощници под Него се повалят.

14 Как тогава мога аз да Му отговоря и да избера думите си към Него?

15 Защото дори да бях праведен, не бих могъл да Му отговоря, а бих попросил милост от своя Съдия.

16 Ако извиках, и Той ми отговореше, нямаше да повярвам, че слуша гласа ми —

17 Той, който ме смазва с вихрушка и умножава раните ми без причина,

18 не ме оставя дъх да си поема, насища ме с горчивина.

19 Ако е до сила, ето, Той е силният! А ако е до съд, Той казва: Кой може да Ме призове?

20 Дори и праведен да бях, устата ми би ме осъдила; дори да бях невинен, тя би показала, че съм покварен.

21 Ако бях непорочен, не бих познал себе си, презрял бих живота си.

22 Все едно е! Затова аз казвам: Той погубва и непорочния, и безбожния.

23 Ако бичът убива внезапно, Той се смее на изпитанието на невинните.

24 Земята е предадена в ръката на безбожните; Той покрива лицата на нейните съдии. Ако не е Той, тогава кой?

25 А мойте дни по-бързи са от бързоходец; бягат, без добро да видят.

26 Преминават като леки кораби, като орел, който се спуска върху плячката си.

27 Ако кажа: Ще забравя оплакването си, ще оставя тъжното си лице и ще се развеселя! —

28 страх ме е от всичките ми болки; знам, че няма да ме считаш за невинен.

29 Беззаконен съм — защо тогава да се трудя напразно?

30 Ако се измия със снежна вода и очистя ръцете си със сапун,

31 Ти пак ще ме хвърлиш в ямата и собствените ми дрехи ще се гнусят от мен.

32 Защото не е човек като мен, за да Му отговоря, за да отидем заедно на съд.

33 Няма посредник между нас, който да сложи ръката си върху двама ни.

34 Нека оттегли от мен жезъла Си и да не ме плаши Неговият ужас!

35 Тогава ще говоря и няма да се страхувам от Него; но сега не е така с мен.

Continuar Lendo