Connect with us

Bíblia BULVEREN

Levítico 8

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:

2 Вземи Аарон и синовете му с него, и одеждите, и маслото за помазване, и юнеца на жертвата за грях, и двата овена, и коша с безквасните хлябове;

3 и събери цялото общество при входа на шатъра за срещане.

4 И Мойсей направи както му заповяда ГОСПОД. И обществото се събра пред входа на шатъра за срещане.

5 Тогава Мойсей каза на обществото: Ето какво заповяда ГОСПОД да направим.

6 И Мойсей доведе Аарон и синовете му и ги изми с вода.

7 И го облече с хитона и го опаса с пояса, облече го с мантията, сложи му ефода, препаса го с препаската на ефода и го стегна с нея.

8 И му сложи нагръдника и в нагръдника положи Урим и Тумим.

9 Положи и митрата на главата му и закачи отпред на митрата златната плочица, светия венец, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.

10 И Мойсей взе маслото за помазване и помаза скинията и всичко в нея, и ги освети.

11 С него поръси и върху олтара седем пъти и помаза олтара с всичките му принадлежности и умивалника с подложката му, за да ги освети.

12 После изля на главата на Аарон от маслото за помазване и го помаза, за да го освети.

13 И Мойсей приведе синовете на Аарон, облече ги с хитоните, опаса ги с поясите и им сложи тюрбаните, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.

14 После приведе юнеца на жертвата за грях и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на юнеца на жертвата за грях.

15 И го закла и Мойсей взе кръвта и с пръста си сложи от нея на роговете на олтара наоколо и очисти олтара, а останалото от кръвта изля в подножието на олтара и го освети, и направи умилостивение за него.

16 После взе цялата тлъстина, която е върху вътрешностите, булото на дроба и двата бъбрека с тлъстината им и Мойсей ги изгори на олтара.

17 А юнеца, кожата му, месото му и изпражненията му изгори с огън вън от стана, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.

18 После приведе овена за всеизгаряне и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена.

19 И го закла и Мойсей поръси с кръвта олтара от всички страни.

20 И насече овена на късовете му и Мойсей изгори главата, късовете и тлъстината.

21 И изми вътрешностите и краката с вода и Мойсей изгори на олтара целия овен; това беше всеизгаряне за благоухание на умилостивение, жертва чрез огън на ГОСПОДА, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.

22 После приведе другия овен, овена на посвещението, и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена.

23 И го закла и Мойсей взе от кръвта му и я сложи на края на дясното ухо на Аарон, на палеца на дясната му ръка и на палеца на десния му крак.

24 И приведе синовете на Аарон и Мойсей сложи от кръвта на края на дясното им ухо, на палеца на дясната им ръка и на палеца на десния им крак; и Мойсей поръси с кръвта олтара от всички страни.

25 После взе тлъстината и опашката, цялата тлъстина върху вътрешностите, булото на дроба, двата бъбрека с тлъстината им и дясното бедро;

26 взе и от коша с безквасните хлябове, който беше пред ГОСПОДА, една безквасна пита, една пита хляб, омесен с маслинено масло, и една кора и ги сложи на тлъстината и на дясното бедро.

27 И сложи всичко това в ръцете на Аарон и в ръцете на синовете му и ги подвижи за движим принос пред ГОСПОДА.

28 После Мойсей ги взе от ръцете им и ги изгори на олтара върху всеизгарянето; това беше жертва на посвещение за благоухание на умилостивение; това беше жертва чрез огън на ГОСПОДА.

29 Мойсей взе и гърдите и ги подвижи за движим принос пред ГОСПОДА; това беше делът на Мойсей от овена на посвещението, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.

30 После Мойсей взе от маслото за помазване и от кръвта, която беше върху олтара, и поръси Аарон и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него. Така освети Аарон, одеждите му и синовете му, и одеждите на синовете му с него.

31 И Мойсей каза на Аарон и на синовете му: Сварете месото при входа на шатъра за срещане и там го яжте с хляба, който е в коша на посвещението, както заповядах и казах: Аарон и синовете му да ги ядат.

32 А колкото остане от месото и от хляба, да изгорите с огън.

33 И да не излизате от входа на шатъра за срещане седем дни, докато се изпълнят дните на посвещението ви, защото седем дни ще става посвещението ви.

34 Както се направи в този ден, така заповяда ГОСПОД да се прави, за да стане умилостивение за вас.

35 И през тези седем дни да седите пред входа на шатъра за срещане, денем и нощем, и да се грижите за ГОСПОДНАТА служба, за да не умрете; защото така ми беше заповядано.

36 И Аарон и синовете му извършиха всичко, което ГОСПОД беше заповядал чрез ръката на Мойсей.

Continuar Lendo