Connect with us

Bíblia BULVEREN

Marcos 15

1 А веднага на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците, и целият Синедрион направиха съвещание и като вързаха Иисус, Го отведоха и Го предадоха на Пилат.

2 И Пилат Го попита: Ти ли си юдейският Цар? А Той му отговори и му каза: Ти казваш.

3 И главните свещеници Го обвиняваха в много неща.

4 А Пилат пак Го попита, казвайки: Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват!

5 Но Иисус вече нищо не отговори, така че Пилат се чудеше.

6 А на всеки празник той им пускаше по един затворник, когото биха поискали.

7 А имаше един на име Варава, затворен заедно с онези бунтовници, които във времето на бунта бяха извършили убийство.

8 А множеството, като викаше, започна да иска от Пилат да направи за тях, каквото имаше обичай да прави.

9 А Пилат в отговор им каза: Искате ли да ви пусна юдейския Цар?

10 Защото знаеше, че главните свещеници Го бяха предали от завист.

11 Но главните свещеници подбудиха множеството да иска да им пусне по-добре Варава.

12 Пилат пак в отговор им каза: Тогава какво да направя с Този, когото наричате юдейския Цар?

13 А те пак из��рещяха: Разпъни Го!

14 А Пилат им каза: Че какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха: Разпъни Го!

15 Тогава Пилат, като искаше да угоди на множеството, им пусна Варава, а Иисус би и Го предаде на разпятие.

16 И войниците Го заведоха вътре в двора, тоест в преторията, и свикаха цялата дружина.

17 И Му облякоха пурпурна мантия, сплетоха и венец от тръни и го положиха на главата Му.

18 И започнаха да Го поздравяват с думите: Привет, Царю юдейски!

19 И Го удряха по главата с тръстика и Го заплюваха, и Му се кланяха, като коленичеха.

20 И след като Му се подиграха, Му съблякоха пурпурната мантия, облякоха Го в Неговите дрехи и Го изведоха навън, за да Го разпънат.

21 И накараха някой си Симон Киринееца, бащата на Александър и Руф, който минаваше на връщане от полето, да носи кръста Му.

22 И заведоха Иисус на мястото Голгота, което значи Лобно място.

23 И Му дадоха да пие вино смесено със смирна, но Той не прие.

24 И като Го разпънаха, си разделиха дрехите Му и хвърлиха жребий за тях, за да определят кой какво да вземе.

25 А беше третият час, когато Го разпънаха.

26 И надписът на обвинението Му беше написан така: Юдейският Цар.

27 И с Него разпънаха и двама разбойника – един от дясната Му страна и един от лявата Му страна.

28 (И се изпълни писанието, което казва: "И към престъпници беше причислен.")

29 И минаващите оттам Го хулеха, като клатеха глави и казваха: Уха! Ти, който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш,

30 спаси Себе Си и слез от кръста!

31 Подобно и главните свещеници с книжниците Му се подиграваха, като казваха помежду си: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави!

32 Нека Христос, Царят на Израил, слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпънатите с Него Го ругаеха.

33 А в шестия час настана тъмнина по цялата земя и продължи до деветия час.

34 И в деветия час Иисус извика със силен глас: Елои, Елои, лама савахтани?, което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?

35 А някои от стоящите там като чуха, казаха: Ето, вика Илия.

36 И един изтича, натопи гъба в оцет, набучи я на тръстика и Му я даде да пие, като казваше: Оставете Го! Да видим дали ще дойде Илия да Го свали!

37 А Иисус, като нададе силен вик, издъхна.

38 И завесата на храма се раздра на две от горе до долу.

39 А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така (извика и) издъхна, каза: Наистина този Човек беше Божи Син.

40 Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалена, Мария, майката на малкия Яков и на Йосия, и Саломия;

41 които, когато Иисус беше в Галилея, Го следваха и Му служеха. Имаше и много други жени, които бяха дошли с Него в Ерусалим.

42 И когато вече се свечери, понеже беше денят на приготовлението, тоест денят преди съботата,

43 дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам очакваше Божието царство, и се осмели да влезе при Пилат и да поиска тялото на Иисус.

44 А Пилат се учуди, че вече е умрял, и като повика стотника, го попита дали е мъртъв от дълго време.

45 И като разбра от стотника, отстъпи тялото на Йосиф.

46 А той купи плащаница и като Го сне, Го обви в плащаницата и Го положи в гроб, който беше изсечен в скала, и търколи камък върху вратата на гроба.

47 А Мария Магдалена и Мария, майката на Йосия, гледаха къде Го полагат.

Continuar Lendo