Connect with us

Bíblia BULVEREN

Miquéias 1

1 ГОСПОДНОТО слово, което беше към моресетеца Михей в дните на юдовите царе Йотам, Ахаз и Езекия, което чу във видение за Самария и Ерусалим:

2 Слушайте, всички народи, внимавай, земьо и всичко, което я изпълва! И Господ БОГ нека бъде свидетел против вас, Господ от светия Си храм.

3 Защото, ето, ГОСПОД излиза от мястото Си и ще слезе и ще стъпи на височините на земята.

4 Планините ще се стопят под Него и долините ще се разпукнат като восък пред огъня и като вода, изляна по стръмнина.

5 Заради престъплението на Яков е всичко това и заради греховете на израилевия дом. Кое е престъплението на Яков? Не е ли Самария? И кои са високите места на Юда? Не е ли Ерусалим?

6 Затова ще направя Самария на грамада камъни в поле, на място за садене на лозе. Ще изсипя камъните й в долината и ще оголя основите й.

7 Всичките й изваяни идоли ще бъдат изпотрошени, всичките й възнаграждения за блудство ще бъдат изгорени в огън. И всичките й образи на идоли ще предам на унищожение, защото ги е събрала от възнаграждение за блудство, и на възнаграждение за блудство ще се обърнат.

8 Затова ще оплаквам и ще ридая, ще ходя съблечен и гол, ще вия като чакалите и ще жалея като камилоптиците.

9 Защото раната й е неизлечима, защото дойде до Юда, стигна до портата на народа Ми, до Ерусалим.

10 Не възвестявайте това в Гет, никак не плачете! Във Вет-Леафра се оваляй в праха.

11 Бягай, жителко на Сафир, срамно разголена; жителката на Саанан не е излязла; риданието на Вет-Езил ще оттегли от вас мястото си за почивка.

12 Защото жителката на Марот горчиво очаква доброто, понеже зло слезе от ГОСПОДА до портата на Ерусалим.

13 Впрегни бързия кон в колесницата, жителко на Лахис! Тя беше началото на греха на сионската дъщеря — защото в теб се намериха престъпленията на Израил.

14 Затова ще дадеш прощални подаръци на Моресет- Гат. Домовете на Ахзив ще станат измама за израилевите царе.

15 Още ще ти доведа един, който ще те притежава, жителко на Мариса. До Одолам ще дойде славата на Израил.

16 Оплешивей и острижи главата си за децата на насладата си; разшири плешивостта си като лешояд, защото бяха отведени в от теб в плен.

Continuar Lendo