Connect with us

Bíblia BULVEREN

Miquéias 5

1 Сплоти редовете си, дъще на полкове; обсада е разположена против нас. С тояга удрят съдията на Израил в челюстта.

2 А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си твърде малък, за да бъдеш между юдовите хиляди, от теб ще излезе за Мен Един, който ще бъде владетел в Израил; и произходът Му е от начало, от дните на вечността.

3 Затова ще ги предаде до времето, когато една раждаща ще роди, и останалите от братята му ще се върнат с израилевите синове.

4 И той ще стои и ще пасе стадото чрез силата ГОСПОДНА, чрез великото Име на ГОСПОДА, своя Бог. И те ще се настанят, защото сега Той ще бъде велик до краищата на земята.

5 И Този ще бъде Княз на мир. Когато дойде асириецът в земята ни и когато стъпи в дворците ни, тогава ще вдигнем против него седем пастири и осем човешки князе.

6 И те ще пасат асирийската земя с меч и земята на Нимрод — във входовете й. И той ще ни избави от Асирия, когато дойде в земята ни и когато стъпи в пределите ни.

7 И остатъкът от Яков ще бъде сред много народи като роса от ГОСПОДА, като проливен дъжд на трева, който не чака човек и не се надява на човешките синове.

8 И остатъкът от Яков ще бъде между племената, сред много народи, като лъв между горските животни, като млад лъв между стада овце, който, като минава, тъпче и разкъсва и няма кой да избавя.

9 Ръката ти ще се издигне над противниците ти и всичките ти врагове ще се отсекат.

10 И в онзи ден, заявява ГОСПОД, ще изтребя конете ти отсред теб и ще погубя колесниците ти.

11 И ще изтребя градовете на земята ти и ще съборя всичките ти крепости.

12 И ще унищожа магьосническите неща от ръката ти и няма да имаш повече гадатели.

13 И ще отсека изваяните ти идоли и стълбовете ти отсред теб и няма вече да се покланяш на делото на ръцете си.

14 И ще изкореня ашерите ти отсред теб и ще излича градовете ти.

15 И с гняв и с ярост ще извърша отмъщение над народите, които не Ме послушаха.

Continuar Lendo